Начало / Новини / Календар / Ателиетa по групови методи и техники за креативно вземане на решения: Работилница на бъдещето с Титус Мьоленбек

59 аудитория (Ректорат, Южно крило)

На 28 ноември 2022 г. (понеделник) от 17:45 ч. в 59 аудитория (Ректорат, Южно крило) ще се състоят Ателиетa по групови методи и техники за креативно вземане на решения: Работилница на бъдещето с Титус Мьоленбек

Събитието се организира от Катедра „История на педагогиката и управление на образованието“ към Факултета по педагогика със съдействието на Лабораторията за социални иновации, създадена в рамките на проекта D-Care Labs при Федерацията на социалните сдружения в България. То се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.

Работилница на бъдещето е методика, създадена през 70-те години от изследователите-футуристи, проф. Роберт Юнгк, Рюдигер Луц и Норберт Мюлерт. Концепцията е създадена с оглед на това цели групи/колективи да изградят споделена визия по креативен начин на база консенсусен анализ на собствената ситуация и контекст. В основата е адресирането на избрано предизвикателство с оглед желано развитие и планирани промени на локално равнище. Стандартно се провежда с модератор и до 25 участници. Има кратка и продължителна версия, която може да обхване няколко дни, до седмица. Състои се от три фази – всяка с определени специфики: 1) критична фаза – за анализ на ситуацията; 2) визионерска (утопична) фаза – за бъдещето, видяно отвъд ограниченията от анализа; 3) фаза на приложение – креативната фаза, подложена на „справка с реалността“ и предприемане на конкретни решения за действие.

Титус Мьоленбек е дипломиран педагог и теолог от Университета на Вюрцбург, който работи като обучител неформално (гражданско) образование от над 25 години в Haus am Maiberg - Akademie für Politische und Soziale Bildung. Понастоящем е и. д. директор на Академията за политическо и социално образование към Диоцеза на Майнц, където завежда и Направление „Образование за възрастни“. В контекста на създаването на социални и образователни организационни иновации, той ще запознае и въвлече аудиторията в основните фази и техники за креативно вземане на решения по методиката Zukunftswerkstatt (Future Labs).

Събитието е подходящо за студенти, особено тези, изучаващи социалното предприемачество, модели за обучение на възрастни и др. в специалностите "Неформално образование", "Педагогика" и "Социални дейности".

Местата са ограничени – записване при ас. Анна Върбанова – anna.varbanova@fp.uni-sofia.bg или на тел. 0897399941. Очаквайте интерактивна работа по групи.