Начало / Новини / Календар / 51-ва Национална конференция по въпросите на обучението по физика

Аула, Ректорат, Физически факултет

В периода от 10 до 13 април 2023 г. ще се проведе 51 Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема: „Образованието и научните изследвания по физика – фактор за устойчиво развитие“.

Работата на конференцията ще бъде открита на 10.04.2023 г. в 14:00 часа в Аулата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Домакин на конференцията в периода 11-13 април 2023 г. ще бъде Физическият факултет на Софийския университет.

Ежегодните Национални конференции по въпросите на обучението по физика се организират от Съюза на физиците в България с подкрепата на Министерство на образованието и науката, на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, представляван от Физическия факултет на Софийския университет, и с помощта на институции и организации, съпричастни с каузата качествено образование по физика.

Тематиката на 51-вата Национална конференция е пряко свързана с обявената с решение на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие (The International Year of Basic Sciences for Sustainable Development; 01.07.2022г. - 30.06.2023 г.). Инициативата за обявяването на тази международна година е на Международния съюз за чиста и приложна физика. Съюзът на физиците в България, с подкрепата на МОН, членува в международната организация.

Конференцията представлява възможност да бъде разгледана и оценена дейността в областта на образованието и на научните изследвания по физика като един от факторите, насочващи и осигуряващи устойчиво развитие на страната. Устойчивото развитие на обществото се свързва с образованието най-малкото посредством една от целите, одобрени от страните-членки на ООН през 2015 г. – постигането на качествено образование.

Като запазва своята основна насока към образованието, 51-вата Национална конференция ще обърне внимание на темата за ролята на образованието и на изследванията по физика за устойчивото развитие на България.

Работата на конференцията ще бъде открита на 10.04.2023 г. в 14:00 часа в Аулата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Ще бъдат връчени наградите на фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ за изявени учители. От 15:00 часа до 16:30 часа ще бъдат изнесени три пленарни доклада:

„Устойчивото развитие на България и българската физика“ – професор дн Иван Лалов;

„Природните науки и устойчивото икономическо развитие“ – професор дн Венко Бешков; „

Популяризирането на физиката – необходима стъпка по пътя към устойчиво развитие“ - професор дн Александър Драйшу.

Традиционните за всяка Национална конференция публични лекции ще бъдат представени от 17:00 часа. Темите и лекторите са:

„Нобеловата награда по физика за 2022 г.“ - проф. Людмил Хаджииванов и

„Енергетика и устойчиво развитие“ - инж. Иван Хиновски.

В периода от 11 до 13 април 2023 г. домакин на 51-вата Национална конференция ще бъде Физическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (кампус Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 5, корпус А на Физически факултет).