Начало / Новини / Календар / 50 години от създаването на специалността "Туризъм" и 45 години от учредяването на Катедра „География на туризма“ в Софийския университет

292-ра аудитория, Ректорат (Северно крило, IV етаж)

През 2017 г. специалността „Туризъм“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски” отбелязва значим юбилей – 50 години от създаването й и 45 години от учредяването на Катедра „География на туризма“.

Юбилеят ще бъде отбелязан с тържествено събрание и международна научна конференция „Съвременният туризъм – традиции и иновации”. Събитието ще се проведе на 19 октомври 2017 г. от 9.30 ч. в аудитория 292 в сградата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (Северно крило, IV етаж).

На тържеството ще присъстват представители на българската академичната общност, гости от чуждестранни университети, представители на туристическия бранш и на държавни институции,

Специалността е наследник на създадената през 1967 г. специалност „География на туризма“. Идеята за създаване на това научно направление в системата на географските науки, както и нейната реализация, са на проф. д-р Любомир Динев. Той ръководи първоначално специалността, а от 1972 г. до 1979 г. и новосъздадената катедра „География на туризма“. За това време проф. д-р Любомир Динев укрепва катедра „География на туризма“ като водеща в областта на академичното образование по туризъм в България. От 1979 г. последователно са ръководили и утвърждавали нейните позиции в България и в чужбина проф. Михаил Мичев (1979 – 1981), проф. д-р Марин Бъчваров (1982 - 1994), проф. дгн Мария Воденска (1994 – 1999), проф. д-р Николина Попова (1999 – 2007), проф. д-р Васил Маринов (2007 – 2015) и доц. д-р Мариана Асенова (от 2015 г.).

През 1997 г. специалност „География на туризма“ бе трансформирана в специалност „Туризъм“. Това бе отговор на обективната необходимост да се засили интердисциплинарният характер на обучението като съответстващ на същността и особеностите на туризма като стопанска и социална дейност.