Начало / Новини / Календар / 30-та годишна конференция на Европейската асоциация на ресурсните специалисти японисти (European Association of Japanese Resource Specialists (EAJRS))

Ректорат, Софийски университет

Катедра „Японистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с любезното съдействие на Японската Фондация, ще бъде домакин на четиридневна конференция на тема „Преосмисляне на ресурсите в японистиката“, която ще се проведе в периода 18-21 септември 2019 г.

Конференцията е посветена на анализ и дискусии на теми като събиране, натрупване, разпространение и използване на разнообразни ресурси за изследване на Япония – печатни издания, електронни публикации, дигитализирани автентични източници и достъпът до тях, предмети на изкуството и артефакти. Откриването, достъпът и експлоатацията на подобни ресурси ще бъде подложено на разглеждане от няколко различни гледни точки, а именно – европейска, японска и тези на други страни.

Конференцията включва презентации на учени-специалисти по библиотечно дело, библиотекари, музейни куратори, академични кадри и специалисти по информация и информационни технологии, работещи в полето на японистичните изследвания. Докладите са фокусирани върху актуални теми за скорошни открития на ценни архивни материали, реставрация и консервация на древни източници, завършени процеси на дигитализиране и каталогизиране на ценни източници на информация, както и върху проекти, които са все още в развитие.

В рамките на събитието ще се проведе и работилница за представяне на най-нови печатни и цифрови издания на книги, албуми, речници и каталози на материали с висока стойност в сферата на японологичните изследвания.

Актуална информация ще бъде помествана на Фейсбук-страницата на конференцията, както и на сайта на специалност „Японистика“.