Начало / Новини / Календар / 30 години от създаването на Библиотечно-информационния център по англицистика и американистика (БИЦАА)

Библиотечно-информационeн център по англицистика и американистика (централно крило на Ректората, етаж 5)

През 2022 г. катедра „Англицистика и американистика” към Факултета по класически и нови филологии отбелязва 30 години от създаването на Библиотечно-информационния център по англицистика и американистика (БИЦАА).

БИЦАА е създаден със сътрудничеството и финансовата подкрепа на Британски съвет, а когато през 2009 г. Британски съвет затваря своята библиотека, той дарява целия си фонд на БИЦАА. Днес читателите на центъра включват както студенти и преподаватели от различни специалности на Софийски университет, така и читателите на някогашната библиотека на Британски съвет и други външни читатели – Библиотечно-информационният център е отворен за широката публика.

БИЦАА е не само богата филологическа библиотека, но и своеобразен социален и културен център на катедра „Англицистика и американистика”. Някои от събитията, които се провеждат в Библиотечно-информационния център, са насочени специално към студентите от катедрата, но голяма част са отворени към цялата университетска общност и към по-широката общественост и се провеждат в партньорство с други културни организации. Центърът често е домакин на конференции и семинари, премиери на книги, срещи с писатели и преводачи, лекции по творческо писане и по превод.

Тържеството, с което катедра „Англицистика и американистика” отбелязва тази годишнина, ще се състои на 22 ноември от 18 ч. в Библиотечно-информационния център по англицистика и американистика (централно крило на Ректората, етаж 5).

Всички желаещи да присъстват следва да се регистрират предварително на https://www.eventbrite.co.uk/e/30--tickets-467456293357

 

Местата са ограничени.