Начало / Новини / Календар / 120 години катедра „Икономика“: колективна монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“

Аула, Ректорат

Кулминацията от серията събития за отбелязване на юбилея на най-старата икономическа катедра в България – катедра „Икономика“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – е представянето на настоящата колективна монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“. Отделните глави от колективната монография са разработени от изтъкнати преподаватели и учени от катедрата и нейни възпитаници, както и от настоящи и бивши докторанти.

fajl_2_page_0001_reference

Колективна монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“

На над 400 страници в монографията се търси отговор на въпросите какви са предизвикателствата пред българската икономика при подготовката на страната за членство и как тя може да функционира ефективно в рамките на еврозоната. В трите раздела на колективното изследване, включващо 18 глави, предпоставките за приемане на еврото в България се обвързват с макроикономическите аспекти на членството най-вече от гледна точка на реалния и фискалния сектор и секторните ефекти върху банковата система и капиталовия пазар, валутния контрол и туризма, цифровизацията и дигитализацията на икономиката и нейната енергийна ефективност.

Основните приноси и резултати от колективната монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“ се отнасят до систематизиране на извършените от България стъпки по пътя към Валутен механизъм II и до оценяване на степента, в която страната изпълнява формалните и неформалните критерии за участие във финалния етап на Икономическия и паричен съюз. С това изследването допринася за обогатяване на приложната научна литература не само в страната, но и в областта на паричните съюзи изобщо и би представлявало интерес за академичните среди, анализатори и експерти в областта на засегнатата проблематика, както и за всички, които се интересуват от потенциалните ефекти върху българската икономика от присъединяването към еврозоната.

Представянето на резултатите от изследването и последваща дискусия ще се проведе на тържественото заседание на катедра „Икономика“ по случай 120-годишния юбилей на 21 октомври 2022 г. от 14 ч. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ с участието на представители на Министерския съвет на Република България, Министерството на финансите и Българската народна банка.