Начало / Новини / Календар / 10-годишнината от създаването на Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа

Аула, Ректорат

През 2022 г. отбелязваме 10-годишнината от създаването на Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, която улеснява свързаността, развитието и инвестициите между държавите. По този повод Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ), организира Международна научно-практическа конференция ,,10 години сътрудничество, обмен и свързаност между Китай и страните от ЦИЕ“, която ще се проведе на 4 и 5 ноември в Ректората на Софийския университет.

Конференцията се организира съвместно със Стопанския факултет, Факултета по класически и нови филологии, Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Селскостопанската академия в гр. София, Института за държавата и правото към Българската академия на науките и Дипломатическия институт към Министъра на външните работи на Република България.

Конференцията обхваща следните изследователски области: икономическо развитие на страните от Инициативата през последното десетилетие; сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ; приложни изследвания в областта на правото, както и образователен и културен обмен между страните от ЦИЕ и Китай.

При желание за присъствие по време на Конферентните дни, молим да попълните следната регистрационна форма.

ПРОГРАМА