Начало / Новини / Ден на отворените врати за магистърските програми на Софийския университет

   

1 септември 2016 г.

 

На 1 септември 2016 г. от 10.00 до 15.00 часа в Аулата и централното фоайе на Ректората по инициатива на Факултета по класически и нови филологии ще се проведе информационен ден за магистърските програми на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В рамките на информационния ден университетски преподаватели и студенти ще отговарят на въпроси за магистратурите, които предлага Алма матер.

 

МАГИСТРАТУРИ във ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

MASA BANER-01_v2

Заповядайте на Ден първи на отворените врати на ФКНФ - 14 юни 2016 г., Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и фоайето пред нея, 10.00 ч. – 15.00 ч.

Очакваме Ви и на Ден втори на отворените врати, 1 септември 2016 г., пак там, по същото време.

В неформална обстановка ще се срещнете с университетски преподаватели, за да зададете своите въпроси и обсъдите магистратурите, които Ви интересуват.

Срокът за записване в програмите е от 10 май до 12 септември 2016 г.

Провеждането на интервютата е на 13 и 14 септември 2016 г.

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ на ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ на ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

На 01.09.2016 г. от 10.00 до 15.00 часа в Аулата и централното фоайе на Ректората ще можете да се срещнете с координатори от магистърската програма Европейски проекти, за всички програми на Философски факултет ще можете да научите в аудитория 63, етаж ІІІ, сграда Ректорат, Южно крило – от 10.00 до 17.00 часа от 29.08.2016 г. до 02.09.2016 г.

 

 

МАГИСТРАТУРИ във ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА

 

 

МАГИСТРАТУРИ в СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Стопанският факултет представя нова магистърска програма „Приложна иконометрия и икономическо моделиране“ с подкрепата на Experian

В рамките на Деня на отворените врати за магистърските програми на Софийския университет Стопанският факултет ще представи своята нова магистърска програма „Приложна иконометрия и икономическо моделиране“. Основен партньор в реализирането на програмата е глобалният лидер в областта на аналитичните решения Experian.

Магистърската програма е фокусирана върху съвременните приложения в областта на анализа на икономически данни и процеси. Курсовете се водят от специалисти, притежаващи обширен опит както в академичната сфера, така и в практиката. Обучението съчетава теоретична подготовка с изграждане на умения за решаване на реални проблеми. Практическите приложения се реализират върху реални данни чрез използването на софтуерни среди като R, Python, VBA, SQL, EViews, SAS, SPSS/PSPP и др. Програмата съответства в максимална степен на изискванията за анализаторските позиции във водещите консултантски, финансови и публични институции у нас и в чужбина. Обучението се осъществява изцяло на английски език.

На 1 септември във фоайето на Ректората ще бъде разположен щанд с информационни материали. От 17:00 часа в Аулата представители на Стопанския факултет и Experian ще направят кратко представяне на програмата.

Подробна информация относно кандидатстването в програмата може да бъде намерена на интернет страницата на програмата:

http://aeem-feba.info

 

Магистърски програми по Икономика за икономисти

Целева група: завършили с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" от специалностите "Икономика", "Стопанско управление", свързаните и произтичащи от тях.

Приложна икономика

Статистика, иконометрия и актюерство

Финанси и банково дело

Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги

Счетоводство и одит

Корпоративно счетоводство със секторна специализация

Финансов мениджмънт на английски език

Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) - с прием през септември и февруари всяка година

Приложна иконометрия и икономическо моделиране - на английски език / Applied Econometrics and Economic Modelling - в партньорство с Experian

 

Магистърски програми по Икономика за неикономисти

Целева група: завършили с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със специалност, различна от специалностите "Икономика, "Стопанско управление", свързаните и произтичащи от тях.

Приложна икономика - за неикономисти

Статистика, иконометрия и актюерство - за неикономисти

Финансов мениджмънт на английски език

Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги - за неикономисти

Счетоводство и одит - за неикономисти

Корпоративно счетоводство със секторна специализация – за неикономисти

Финанси и банково дело - за неикономисти

Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) - за неикономисти - с прием през септември и февруари всяка година

 

Магистърски програми по Бизнес администрация за специалисти

Целева група: завършилите с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" от специалностите "Стопанско управление", "Икономика", свързаните и произтичащи от тях.

Бизнес-администрация - Стратегическо управление

Бизнес-администрация - Развитие на човешките ресурси

Управленски информационни системи

Икономика и управление на туризма

Икономика и управление на публичния сектор

Business Administration - Strategic Management (in English)

Business Administration - Human Resources Development (in English)

 

Магистърски програми по Бизнес администрация за неспециалисти

Целева група: завършили с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със специалност различна от специалностите "Стопанско управление", "Икономика" свързаните и произтичащи от тях.

Business Administration - Strategic Management (in English)

Business Administration - Human Resources Development (in English)

Бизнес-администрация - Стратегическо управление - за неспециалисти

Бизнес-администрация - Развитие на човешките ресурси - за неспециалисти

Управленски информационни системи - за неспециалисти

Икономика и управление на туризма - за неспециалисти

Икономика и управление на публичния сектор - за неспециалисти

 

 

МАГИСТРАТУРИ във ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

Магистърска програма "Преводач-редактор"

● двусеместриална интензивна програма (три семестъра за неспециалисти)

● практическа работа с водещи преводачи, редактори и издатели

● превод от английски, френски, немски, испански, португалски, руски, шведски, гръцки, японски и др.

● специализиран профил с италиански език

● филмов превод

● творческо писане с Георги Господинов и Захари Карабашлиев

● стажове в МВнР, издателства, фирми

● богат избор за трети семестър в чужбина по програма „Еразъм”

● възможност за публикации и контакти с работодатели

● сборник „Искам шестица!”- ежегодно издание с разработки на студентите от „Преводач-редактор”

 

Повече информация можете да намерите на сайта на магистърската програма.

Видео от випуск 2015 на студентите от магистърската програма „Преводач-редактор”.

 

Магистърска програма "Литература, кино и визуална култура"

За кого?

Ако вие сте бакалавър или магистър по филология...

журналистика, философия, социология, културознание и др. ...

кинознание, театрознание, визуални изкуства, медии и др. ...

За какво?

Ако вашата обич към книгите е в съюз със страстта ви към филмите, пиесите, живописта, фотографията и други визуални изкуства...

Ако искате да опознавате света както чрез текстове и думи, така и чрез образи, картини и други визуални продукти ...

Ако искате да знаете повече за вековната любов-вражда между словото и образа ...

... за това, което се случва с тях днес или им предстои в света на електронните медии, интернет и дигиталната култура...

Тази магистърска програма е точно за вас!

Защо?

Защото виждате професионалното си бъдеще в издателства, в електронни и печатни медии у нас, във филмовото производство, като сценаристи в киното и телевизията, като филмови, театрални и телевизионни критици и изследователи, филмови преводачи, редактори и др.

Защото ще учите при висококвалифицирани преподаватели от Софийския университет, Института по изкуствознание към БАН и НАТФИЗ.

Защото имате вкус към интердисциплинарното мислене и интелектуалните предизвикателства.

Срокът за подаване на документи е до 11 септември 2016 г., в деканата на Факултета по славянски филологии, 230 кабинет, тел. 930 8389 и 987 1068. Повече информация относно програмата можете да намерите в сайта на Факултета по славянски филологии.