Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Софийският университет е домакин на изложбата "Голямото завръщане"

   
Софийският университет е домакин на изложбата "Голямото завръщане"

В Централното фоайе на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе открита изложба на художници анималисти "Голямото завръщане". Събитието е организирано от Биологическия факултет на СУ и е съпътстващо събитие на Първата национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове в България, която се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на СУ.

На официалното откриване на изложбата присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, председателят на Общото събрание на СУ проф. д-р Тинко Тинчев, деканът на Биологическия факултет проф. д-р Мариела Оджакова, преподаватели, студенти и гости.

Изложбата е организирана благодарение на съвместната работа на няколко държавни институции и неправителствени организации – Биологическия факултет на СУ, Федерацията на природозащитни сдружения „Зелени Балкани“, Фонд за дивата флора и фауна, Издателство „Pensoft“ и Националната художествена академия. Събитието се провежда под патронажа на Министерството на околната среда и водите.

0

За първи път в България се прави опит да бъде показана връзката между изкуството, науката и опазването на дивата природа. Изложбата, като част от един по-мащабен проект, има за цел да покаже именно това. В нея са събрани голям брой илюстрации, публикувани в научни издания, плакати, брошури и други информативни материали, както и нови, непоказвани до сега произведения. Показани са работи на съвременни български илюстратори, поставили основите на научната илюстрация у нас, както и на доказали се вече техни по-млади последователи.

Изложбата бе открита от проф. Мариела Оджакова, която заяви, че за нея е изключителна чест да присъства на събитието, което е уникално по своя характер и съчетава различни сфери от човешката дейност – наука, изкуство, опазване на дивата природа. Деканът на Биологическия факултет подчерта, че видовете, представени в изложбата, са обект на докладите на Първата национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове в България и заяви, че конференцията и изложбата са пример за интеграцията на Софийския университет в общността.

1

„Изложбата акцентира върху един много важен проблем - изчезването на дивите животни и растителни обекти в България. Това е един процес, който върви със застрашителни темпове. И независимо че ние знаем много за различните растителни и животински видове, все още са ни много ограничени познанията за връзките между тези видове. За връзката на тези видове с околната среда, какво прави човешката дейност“, каза още проф. Оджакова. Тя подчерта, че целта на изложбата е да събуди любовта и да акцентира вниманието на обществеността върху проблема за опазването на тези изключително ценни и редки видове.

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков изрази удоволствието си от това, че изложбата е първото официално събитие, което открива като ректор. Проф. Герджиков отбеляза, че изложбата е предназначена не само за тесните специалисти, които ще посетят конференцията, но и за всеки, който се интересува: „Това е моята представа за това да създадем интерес за всички, независимо от това каква е тяхната професия, към нещата, които ние правим – научната, образователната и културната ни дейност”, добави ректорът.

2

Кураторът Христина Грозданова заяви, че откриването на изложбата „Голямото завръщане“ е дългоочакван момент за нея, тъй като от няколко години работи с авторите - художници, илюстрирали най-престижните зоологически и ботанически научни издания през последните десетилетия, както и млади автори. Една от основните цели на изложбата е да популяризира проблемите, свързани с опазването на дивата природа. Грозданова представи и новоиздадения каталог, който е първото по рода си издание, което представя авторите на научни илюстрации в България.

3

Емилиян Стойнов, председател на Фонда за дивата флора и фауна, един от главните спонсори на изложбата и на конференцията, изрази радостта си, че има възможността да се покаже какво са свършили на терен и в отдалечени места в страната през последните десетина години в България – нещо, което остава скрито за обществото. По думите му тази дейност не е лъскава и академично изглеждаща, но тя е подкрепена от научни знания, които се добиват именно в Биологическия факултет на Алма матер.

4

От името на Фонда за дивата флора и фауна и Фондация „Зелени Балкани” Емилиян Стойнов благодари на Софийския университет за домакинството на изложбата и на конференцията и изрази надеждата си изложбата да остане като постоянна експозиция в Биологическия факултет на СУ.

5
11-1
11-2