Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Факултетът по химия и фармация и BASF подписаха договор за спонсорство

   
Факултетът по химия и фармация и BASF подписаха договор за спонсорство

Днес в Заседателна зала 1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се състоя церемония по официално подписване на договор за спонсорство между Факултета по химия и фармация и BASF в рамките на кампанията Chemgeneration за подкрепа на химическото образование в България.

Факултетът по химия и фармация на Софийския университет и представителството на най-голямата химическа компания в света ще организират атрактивни химически демонстрации като част от кампанията Chemgeneration за подкрепа на химическото образование в България. Софийският университет и BASF България обединяват усилия, за да демонстрират възможностите за сътрудничество между научните и образователни институти и частния бизнес.

Факултетът по химия и фармация е партньор на BASF България от 2011 г. в кампанията за стимулиране образованието по химия. В тази кампания партньори са още седем института на БАН, свързани с химията, както и Съюзът на химиците в България, Съюзът на учените в България и Министерството на образованието, науката и младежта.

Договорът е част от усилията на Софийския университет и BASF България да превърнат химията и образованието, свързано с тази наука, в по-привлекателно за младите хора в България. За тази цел BASF спонсорира екип от студенти, които по време на изнесени лабораторни упражнения ще извършват атрактивни химически демонстрации в българските училища.

На официалното подписване присъстваха чл. кор. проф. дин Иван Илчев, ректор на СУ „Св. Климент Охридски”, чл. кор. проф. дхн Тони Спасов, декан на Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски” и Валентина Диканска, управител на BASF България.

Г-жа Диканска изрази желанието това сътрудничество да бъде дълготрайно и ползотворно: „В България има таланти и трябва да ги стимулираме”. Тя подчерта, че компанията възлага големи надежди инициативата за подвижна химическа лаборатория да повиши интереса към химията, за да бъде преодоляна тенденцията в европейски мащаб на отлив на младите хора от обучението по природни науки.

Проф. Тони Спасов изрази своята благодарност към ректора, че независимо от недостатъчното финансиране той разбира колко важен е Химическият и другите природни факултети: „Живеем в околна среда, в която химията е много важна. Знанието навлиза и в биологията и физиката. Нашата цел е голяма част от студентите да усетят, че трябва да работят по-активно и всеки да бъде ангажиран.”

Проф. Тони Спасов подчерта, че стремежът на преподавателите във Факултета по химия и фармация винаги е бил нивото на обучение да бъде поддържано на най-високо ниво. Едновременно с това те полагат специални усилия и за стимулиране и привличане на надарени ученици чрез кръжоци и олимпиади, за да могат след това да ги посрещнат като студенти във Факултета. Много важна е помощта и на големите компании като BASF, които помагат със своя ресурс на ентусиазма на преподавателите, за да могат да предадат знанията си на младите хора и да развиват познанието в областта на химията.