Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Ден на отворените врати на Интегралния университетски център за електронно обучение

   
Ден на отворените врати на Интегралния университетски център за електронно обучение

доц. Румяна Пейчева-Форсайт

В Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски” доц. Румяна Пейчева-Форсайт откри Деня на отворените врати на Интегралния университетски център за електронно обучение.

На събитието присъства и зам.-ректор проф. Албена Чавдарова, която поздрави ръководителите на Центъра от името на проф. Иван Илчев и цялото ректорско ръководство за положените усилия и труд, които са увенчани с успех. „Чрез откриването на този център СУ влиза в предните редици на всички западноевропейски и световни университети, които реализират дистанционно обучение”, подчерта проф. Чавдарова. Тя пожела успех на Центъра и изрази надежда скоро да бъде обявен и прием на първите студенти в електронна форма на обучение.

Проф. Сийка Чавдарова, зам. декан на Факултета по педагогика, също благодари на доц. Пейчева и нейния екип за възможностите, които предоставят на докторантите за развитието им – подпомагане на обучението с предоставяне на голям избор на дисциплини, условия за допълнителна изява на докторантите в рамките на различни конференции и дискусии. Така докторантите от различни факултети имат възможност да се опознаят и да създадат един екип, който да се асоциира с името на Университета.

След откриването доц. Пейчева представи подробно историята на Центъра, основните му цели и резултати с научно-изследователски характер до момента.

Центърът е създаден през 2009 г. с участието на 13 факултета и 35 преподаватели по проект на Фонд „Научни изследвания” на тема: „Интегрален Университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в разнообразен образователен контекст „УЦИЕО”. Бюджетът на проекта е 300 000 лв., а негов ръководител е доц. Румяна Пейчева-Форсайт.

През 2011 г. центърът става член на Европейската фондация за качествено електронно учене (EFQUEL). За периода от създаването си до 2013 г. Центърът е спечелил и участва в проекти на обща стойност над 2 500 000 лв.

Мисия на Центъра:

 • Да обедини съществуващи и да създаде нов научноизследователски и преподавателски потенциал в СУ в областта на електронното обучение;
 • Да играе съществена роля в създаването, осигуряването и изследването на качествено електронно учене в България;
 • Да създаде образователни програми за подготовка на преподавателски кадри в областта на електронното обучение;
 • Да се присъедини към европейската общност от изследователи в тази област с научните си публикации и участието си в международни програми и проекти.

Основни резултати с научно изследователски характер до момента:

 • Изследване на капацитета на академичния състав на Софийския университет в областта на електронното обучение, в резултат на което е създадена „Матрица на компетенциите на Софийски университет в областта на електронното обучение”;
 • Изследване на състоянието на интегриране на технологиите в българското средно училище, в резултат на което е публикувана монография;
 • Национално изследване на групи от образователни потребности на професионалистите в сферата на образованието. В резултат на анализа на данните от това изследване е създадена СДК и магистърска програма „ИКТ в образованието”;
 • Изследване на потребностите на докторантите, постдокторантите и младите учени от обучение в рамките на Докторантска програма в областта на електронното обучение и образователните изследвания;
 • Проучване и анализ на опита на водещи европейски университети в областта на електронното и дистанционно обучение;
 • Проучване и анализ на компетенциите и потребностите от обучение на преподавателите в областта на електронното и дистанционно обучение.

Създадени са и се провеждат обучения по следните образователни програми:

 • Докторантска програма в областта на електронното обучение и образователните изследвания;
 • Магистърска програма „ИКТ в образованието”;
 • СДК програма „ИКТ в образованието”.

В резултат на създадените и проведени програми за обучение в Центъра са обучени и се обучават:

 • 51 докторанти, 10 постдокторанти и 5 млади учени в Докторантското училище;
 • 20 учители по програмата СДК „ИКТ в образованието”;
 • 15 служители на НАП от звено „Обучение”;
 • За 20 докторанти и 3 постдокторанти са осигурени едносеместериални обучения в Института по образованието в Лондон;
 • В момента се обучават 90 преподаватели за онлайн преподаване.