Начало / Наука / Възможности за финансиране / Финансиращи програми / Фонд "Научни изследвания" / Конкурс "Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области" – 2012 г.

   

На вниманието на колегите, които кандидатстват с проекти в конкурс

„ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ И НАУЧНОПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ” – 2012 г.

на Фонд "Научни изследвания"

 

Уважаеми колеги,

при кандидатстване по конкурс "Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области" - 2012 г. на Фонд "Научни изследвания" не е необходимо да прилагате оригиналите на декларации 1 и 2, защото Софийският университет е направил това с общи декларации. В насоките за кандидатстване в конкурса е посочено, че трябва да приложите копие на подадените от СУ декларации, което може да намерите тук . Декларациите са подадени в деловодството на Фонд "Научни изследвания" с вх. N 100101/6 от 14.06.2012 г.

Моля обърнете внимание, че съгласно новите изисквания на ректорското ръководство на СУ, за да получат подпис от Ректор, кандидатстващите проекти трябва да са придружени от попълнена декларация за проектно предложение, която се предоставя на зам. - ректора по научноизследователска и проектна дейност чл. кор. проф. дбн Румен Панков и без нея проектите няма да бъдат заверени. Декларацията може да изтеглите от тук .