Начало / Наука / Стипендии и конкурси / Архив / Конкурс за съвместни франкофонски изследователски проекти

   

Срок за кандидатстване: 15 ноември 2016 г.

 

Университетската агенция на Франкофонията и Фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката на Република България имат удоволствието да обявят стартирането на Конкурс за съвместни изследователски проекти.

 

Конкурсът се обявява като резултат от подписания през месец май 2016 год.

Меморандум за разбирателство между Университетска агенция на Франкофонията и Фонд „Научни изследвания" и има за цел да стимулира регионалното и международно сътрудничество на български изследователски екипи, работещи в стратегически научни области и развиващи франкофонски партньорства.

Конкурсът е отворен за участие за всички български висши учебни заведения и научни организации и предполага създаването на многостранни консорциуми, в рамките на които ще бъдат реализирани предложените проекти.

 

Всички подробности за правилата на конкурса, предвиденото финансиране и критерийте за оценка можете да намерите на следните адреси:

 

За процедурата пред Университетска агенция на Франкофонията:

https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/lancement-de-lappel-projets-de-recherche-conjoints/

 

За процедурата пред Фонд „Научни изследвания":

https://www.fni.bg/?q=node/534

 

Покана за информационна среща по „Конкурс за съвместни франкофонски изследователски проекти“

 

Във връзка с обявения на 30 септември 2016 год. Конкурс за съвместни франкофонски изследователски проекти, Фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката на Република България и Университетска агенция на Франкофонията имат удоволствието да поканят представителите на български висши учебни заведения и научноизследователски центрове на информационна среща за представяне на програмата.

Срещата ще се състои на 27 октомври, четвъртък, от 16 ч. в зала № 108 на Факултета по Химия и Фармация на Софийския университет « Св. Климент Охридски » (бул. « Джеймс Баучър » № 1).

 

 

Резултати от Конкурс за съвместни изследователски проекти между Университетска агенция на Франкофонията и Фонд "Научни изследвания" към МОН

 

В рамките на обявения на 1-ви октомври 2016 г. Конкурс за изследователски проекти със съвместно финансиране от Университетска агенция на Франкофонията и Фонд "Научни изследвания" бяха получени 7 проекто предложения, включващи екипи от седемнадесет университета, от шест държави. На 12-ти декември 2016 г., смесената комисия от представители на УАФ и ФНИ разгледа резултатите от експертното оценяване и одобри за финансиране 4 проекта в следните области : Възобновяема енергия, околна среда и екосистеми (2), Здраве и биотехнологии (1), Физика и материалознание (1).

 

Списък с одобрените проекти, както и с тези не получили финансиране е публикуван на сайта на УАФ за Централна и Източна Европа:

https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/actualites-regionales/selection-AUF-FRS-Bulgarie-2016/

 

както и на сайта на Фонд "Научни изследвания".