Начало / Наука / Проекти на СУ / Проекти по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г." / Проект „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София