Начало / Наука / Научни постижения 2008-2013 / Утвърждаване на дисциплината „Философия във Византия/Византийска философия“ в европейския университетски учебен план

   

Име на постижението: Утвърждаване на дисциплината „Философия във Византия/Византийска философия“ в европейския университетски учебен план

Автор: Проф. дфн Георги Каприев, катедра „История на философията“

Научна област на разработката: История на философията, философия във Византия/ Византийска философия

Георги Каприев
 

Проф. дфн Георги Каприев е преподавател във Философския факултет, катедра „История на философията“.

Член е на Международното общество за изследване на средновековната философия (SIEPM) и на Обществото за философия на Средновековието и Ренесанса в Германия.

Съосновател на Европейския висш колеж за антична и средновековна философия (EGSAMP). Главен редактор на www.philosophia.bg.

Съиздател на „Архив за средновековна философия и култура“, Bibliotheca christiana и др. Автор на 19 книги.

Проф. дфн Георги Каприев

Томът Byzantinische Philosophie на Ueberweg’s Grundriss der Geschichte der Philosophie, (изд. „Швабе“, Базел) е свидетелство за утвърждаването на дисциплината „Философия във Византия/Византийска философия“ в университетския учебен план. Томът се издава от Г. Каприев, в съавторство с Ц. Бояджиев, К. Йеродякону и Я. Деметракопулос. Той вече е завършен и се подготвя за печат.

Предходното издание на най-авторитетната континентална историко-философска спра-вочна поредица посвещава 7 страници на Византия. Настоящото издание отразява ради-калната промяна в академичния статус на дисциплината.

Ако първото изследване по нея е от 1949 г. (В. Татакис), а Л. Бенакис (основател на ко-мисията „Византийска философия“ на SIEPM; президент от 1987 до 2002) подготвя ус-ловията за академичното £ лансиране, може да се твърди, че нейното утвърждаване е в голяма степен дело на проф. Каприев, имал възможност да го стимулира като президент на комисията (2002–2012). Принос в тази посока има и книгата на проф. Каприев Philosophie in Byzanz (Würzburg, 2005), често тълкувана като учебно пособие. Влияние оказват гост-професурите му в Кьолн (последната през 2013 г.), гост-лекторатите му в университетите на Амстердам и Бари (2008), Карлсруе и Лече (2009), Мюнстер (2011) и Лозана (2012, кръгла маса: Kapriev’s contribution to the study of Byzantine Philosophy), членството му в МК „Морфомата“ (Кьолн, 2011/13), специализираните форуми, школите на EGSAMP.

ТКато резултат първият цялостен университетски курс по дисциплината в света е на проф. Георги Каприев (1999 г., СУ, 60+60). По-късно такива курсове се появяват в много европей-ски, а и американски университети. Новото поколение преподаватели (Деметракопулос, Ерисман, Трицио, Георгевич, Марков, Лаурицен, Валтер и др.) работят координирано с комисията на SIEPM, а също с EGSAMP и лично с проф. Каприев.

В периода 2008–2013 се осъществява необратимо главният му академичен проект.