Начало / Наука / Актуално / Министерството на образованието и науката обявява конкурс за Награди „Питагор“ 2020 г. за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката в периода 2017-2019 г.

   

Срок за подаване на документи в СУ: 14 април 2020 г.

 

Наградите за принос в науката „Питагор“ ще бъдат връчвани в следните категории:

 

 • Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката;
 • Голяма награда за млад учен;
 • Награда за утвърден учен в следните три категории:
  • природни и инженерни науки;
  • хуманитарни и социални науки;
  • здраве и медицински науки;
 • Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;
 • Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;
 • Награда за фирма с най-много инвестиции в научноизследователска и развойна дейност;
 • Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина;
 • Награда за приложни изследвания и резултати в областта на суперкомпютърни приложения и анализ на големи данни

 

Общи изисквания към подалите документи за участие са:

 • Попълнена апликационна форма ;
 • Наукометрични показатели;
 • Притежание на минимум образователна и научна степен „доктор“;
 • Участие в международни организации и проекти;
 • Принос за развитие на науката;
 • Релевантност към съответната категория.

 

Желаещите да кандидатстват подадат посочените документи, придружени с доклад от името на кандидата, в срок до 14 април (включително) във формат pdf по електронна поща до delovodstvo@uni-sofia.bg с уточенение да бъдат насочвани към отдел "Научна и проектна дейност".