Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Галя Тодорова Господинова, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на дисертация на Галя Тодорова Господинова, задочен докторант на тема: "Литургията на св. Василий Велики в Служебника на св. Патриарх Евтимий Търновски (НБКМ 231, 80-те години на XIV век)“ за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: проф. д-р Мария Йовчева


Автореферат

 

Рецензии:

Становища: