Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Александър Методиев Политов, Философски факултет

зала 305, 3 етаж, 4 блок, бул. "Цариградско шосе" 125

Публична защита на Александър Методиев Политов, по професионално направление направление 3.3. Политически науки (Международни отношения) на дисертация със заглавие Външната политика на Европейския съюз в условията на нов световен ред: между конструктивисткия мултилатерализъм и структурния реализъм(1989 – 2013)

Автореферат

Рецензии:

Становища: