Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Димана Драмова, Юридически факултет

зала 1, Ректорат

Защита на докторска дисертация на Димана Кирилова Дерменджиева-Драмова, докторант по направление 3.6 Право (Международно право и международни отношения /Международно публично право/) на тема "Правни аспекти на членството на България в Северноатлантическия договор /НАТО/", за присъждане на образователна и научна степен "доктор".

Председател на научното жури :проф.д-р Пламен Пантев

Автореферат

Рецензии:

Становища: