Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Дамяна Иванова Цветанова, Философски факултет

зала 63, Ректорат, Философски факултет

 

Защита на докторската дисертация на Дамяна Иванова Цветанова на тема: Личностни детерминанти на престижното потребление Научна специалност: 050621 Психология на дейността (Икономическа психология). Задочен докторант.

Председател на журито: Доц. д-р Анелия Петрова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: