Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Административноправни науки / Гл.ас.д-р Светла Иванова Янкулова

   

стая 297, тел. 9308 286,sijnkulova@uni-sofia.bg