Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Административноправни науки / Гл.ас.д-р Галина Чернева Георгиева

   

стая 296, тел. 9308 285, galinacg@uni-sofia.bg