Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Административноправни науки / Доц. д-р Атанас Огнянов Симеонов

   

стая 310, тел. 9308 492, atanasas@uni-sofia.bg