Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Магистърски програми / Юридически факултет / Международна сигурност

   

Магистърска програма: МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ

Ръководител на магистърската програма: Доц. д-р Христо Христев

Срок на обучение: 3 и 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

Език на обучение: български език,

Магистърската програма Международни отношения- Международна сигурност има за предназначение да подготви специалисти ,способни да работят в областта на международните отношения, външната политика ,националната, регионалната и международната сигурност. След успешното завършване на 3- или 4-семестриалното си обучение студентите получават ОКС "Магистър по Международни отношение-Международна сигурност", което им позволява да се реализират в споменатите по-горе професионални области както чрез съответните институции на българската държава /дипломатически и консулски служби, Министерство на външните работи,Министерство на отбраната, специални служби, международни отдели на национални ведомства и агенции/, така и чрез международните организации /ООН,ОССЕ,НАТО,ЕС/.

Завършилите специалността магистри са търсени кадри и в частни организации, фирми, банки ,печатни и електронни медии.