Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности

   

Юридически факултет

Юридически факултет - архив конкурси

Конкурс за доцент по 3.6. Право (Обща теория на правото), обявен в бр. 57 от 26.06.2020 г.

Единствен кандидат: гл.ас. д-р Симеон Ефимов Гройсман

Конкурс за доцент по 3.6. Право (Гражданско и семейно право), обявен в бр. 57 от 26.06.2020 г.

Единствен кандидат гл.ас. д-р Венцислав Людмилов Петров