Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Стипендиантски програми / Конкурси за стипендии от нашите партньори / Сдружението на завършилите Стопански факултет обявява стипендия за новозаписани бакалаври-първокурсници през учебната 2022-2023 г.

   

17.05.2022

 

За втора година FEBA Alumni Club ще подкрепи новозаписан бакалавър в Стопански факултет, осигурявайки му силен старт във висшето образование.

Избраният стипендиант ще получи еднократна стипендия в размер на 1500 лв., която цели да мотивира и подпомогне кандидата. Изплащането на стипендията ще се извърши на два транша - 1000 лв. след класиране на победителя и записването му като редовен студент на Стопанския факултет, и останалите 500 лв. след края на първи семестър с успешно положени изпити и постигнат среден успех над 5,00.

3BGEN

Изискванията към кандидатите:

  • Минимален среден успех от дипломата за завършено средно образование-Много добър (5,00);
  • Минимален резултат от матурата по БЕЛ-Много добър (5,00);
  • Да са се включили в кандидат-студентската кампания и да са посочили на първо място специалност в Стопанския факултет.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

С предимство се ползват кандидати:

  • занимаващи се с извънучебни академични дейности (напр. лингвистика, дебати, реторика) и участници в доброволчески програми;
  • с отличия от национални и международни олимпиади/състезания;
  • с трайни увреждания;
  • с родител/и с трайни увреждания;
  • с починал един или двама родители;
  • в ситуация на финансова нужда;
  • които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

 

Начин на кандидатстване:

  • Пакетът с документи се изпраща до alumni.club@feb.uni-sofia.bg
  • За тема се посочва „Стипендия на Алумни клуб за първокурсници 2022-2023“
  • Документите да бъдат събрани в един файл в .pdf формат (с изключение на видео визитката).

 

Срокове за кандидатстване:

  • 1 юли 2022 г.

 

Стипендиантът ще бъде обявен до 5 юли. Условието да получи стипендията е да се запише в Стопанския факултет. Алумни клуб запазва правото си да кани участниците за допълнително събеседване в процеса на подбор.