Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за професионални бакалаври по икономика

   

Магистърски програми за професионални бакалаври по икономика

Целева група: завършили с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" (тригодишно обучение) по специалност "Икономика" .