Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за неикономисти / Финанси, счетоводство и анализ на големи данни

   

 

 

БЕЗ ПРИЕМ ОТ 2024 г.

 

МП „ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ НА ГОЛЕМИ ДАННИ“

Срок на обучение: 3 семестъра, прием през зимния семестър

Форма на обучение: редовна, платена

За икономисти и неикономисти

Провеждане: ежеседмично (делниците след 18 часа и събота) вкл. и чрез ползване на онлайн платформи за споделяне на учебни материали (elearn/moodle).

 

Директор на магистърската програма: доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова, е-mail: e_stancheva@feb.uni-sofia.bg

Координатор на магистърската програма: доц. д-р Марселен Йовоган, е-mail: myovogan@feb.uni-sofia.bg

 

Информационна среща за студентите от МП "Финанси, счетоводство и анализ на големи данни" 1 курс: на 01.10. (събота) от 11 ч. на следния линк: https://bit.ly/3zMaoQG

 

Кандидатите за прием от зимния семестър на учебната 2022/2023 година могат да подадат своите документи през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на три етапа:

  • Първи етап – от 1 до 20 юли 2022 г.
  • Втори етап – от 27 юли до 12 септември 2022 г.
  • Трети етап – от 19 до 27 септември 2022 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат, както следва:

  • 24 юли 2022 г. /неделя/ от 10:00 часа на следния линк: https://bit.ly/3zMaoQG
  • 15 септември 2022 г. /четвъртък/ от 18:00 часа на следния линк: https://bit.ly/3zMaoQG
  • 29 септември 2022 г. /четвъртък/ от 17:30 часа на следния линк: https://bit.ly/3zMaoQG

 

Допълнителни изисквания: Всеки кандидат следва в срок до 2 дни преди датата на събеседването да изпрати CV до доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова (e_stancheva@feb.uni-sofia.bg) и до доц. д-р Марселен Йовоган (myovogan@feb.uni-sofia.bg).

 

 

Цел на магистърската програма „Финанси, счетоводство и анализ на големи данни“ - интегриране на теоретични и практически знания в областта на финансите и счетоводството с умения за използване на специфичен инструментариум при анализ на големи масиви от данни.

В един свят, който става все по-зависим от информацията, интегрирането на аналитични решения (data driven solution) в дейността и управлението на една компания е с нарастващо значение както за успешното й представяне, така и за запазването и развитието на конкурентоспособността ѝ. За професионалистите в областта на финансите и счетоводството все по-важно става развитието на умения за анализ на структурирани и неструктурирани данни, което им разкрива нови възможности да се позиционират като стратегически бизнес партньори, вместо изпълняваната от тях по-традиционна роля в организациията.

 

Възможна реализация на завършилите магистърската програма: Магистрите по финанси, счетоводство и анализ на големи данни могат да се реализират професионално като финансови мениджъри, анализатори и ръководители на отдели в предприятия от различни сектори на икономиката, оперативни счетоводители, а след натрупване на необходимия професионален опит и като главни счетоводители, вътрешни и външни одитори, включително в големите международни одиторски фирми. Завършилите програмите могат да се реализират и като експерти, ръководители и консултанти в публичната администрация и неправителствения сектор, като преподаватели, научни изследователи и др.

 

Друга важна информация за МП „Финанси, счетоводство и анализ на големи данни“:

  • Тясно сътрудничество с бизнеса, което се подпомага от Съвет на менторите към МП „Финанси, счетоводство и анализ на големи данни“
  • На завършилите студенти се осигурява възможност за дългосрочен стаж и професионална реализация в големите международни компании
  • Завършването на програмата е със защита на магистърска теза

 

 

Архив на учебните планове: