Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Митнически и данъчен контрол" / Светла Генова от Агенция „Митници“ изнесе гост-лекция пред студентите от МП „Митнически и данъчен контрол“

   

13.05.2024

 

На 11 май 2024 г. г-жа Светла Генова, директор на дирекция „Акцизна дейност и методология“ в Централно митническо управление - Агенция „Митници“, изнесе лекция пред студентите от магистърска програма „Митнически и данъчен контрол“ с ръководител доц. д-р Цветан Мадански. Гост-лекцията на тема „Акцизна политика“ беше осъществена в рамките на дисциплината „Данъчна и митническа политика на ЕС“.

Untitled design (7)

Г-жа Генова представи изключително интересна и полезна презентация, засягаща и темата за хармонизация в областта на акцизите. По време на лекцията бяха разгледани подробно видовете акцизни стоки и новите моменти при данъчното им облагане.

В детайли беше представена Хоризонтална директива (EС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019 година за определяне на общия режим на облагане с акциз. В дискусията между лектора и студентите се акцентира на облагането с акциз на тютюн и тютюневи изделия, алкохол и алкохолни напитки, енергийни продукти и електрическа енергия.