Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Митнически и данъчен контрол" / Проведе се практикум по „Митнически и данъчен контрол“ за магистри от Стопанския факултет

   

29.05.2024

 

В периода 25-26 май 2024 г. се проведоха практически занятия по „Митнически и данъчен контрол“ от едноименната програма под ръководството на доц. д-р Цветан Мадански. Първата част от практикума се проведе в Митническо бюро – гр. Пловдив, където студентите бяха запознати с различни видове митнически документи и беше проведено обучение на място по отношение на митническите режими „Допускане за свободно обращение“ и „Износ“.

Screenshot 2024-05-29 125528

Пред студентите беше демонстрирано извършването на проверка на стоки, превозвани с товарен автомобил в реално време в халето на митницата, със съдействието на главен инспектор Иванка Кормевска, старши инспектор Християн Славилов и инспектор Ивелин Стоянов.

Screenshot 2024-05-29 125711

С изключителното съдействие на г-н Георги Господинов, началник на МП „Капитан Андреево“, и на г-н Валери Стайков, ръководител на Второ оперативно звено, бяха проведени практически занятия и запознаване с дейността на различните служби на ГКПП – Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“, Националната агенция за приходите, Българската агенция по безопасност на храните и Министерството на здравеопазването.

Screenshot 2024-05-29 125616

На митническия пункт беше проведена среща с г-н Ренатс Бачтиевас, представител на „Фронтекс“, който запозна студентите с най-често срещаните престъпления и измами на граничните пунктове.

Screenshot 2024-05-29 125738

Студентите посетиха Митническо бюро „Свиленград“, където бяха запознати с дейността на митническите служители от началника на митническото бюро - г-н Георги Костадинов. На ГКПП „Капитан Петко войвода", държавен инспектор Николай Караиванов представи на студентите функциите, задълженията и правомощията на различните служби за контрол на граничния пункт на вътрешна граница.

Screenshot 2024-05-29 125754

Осъщественият практикум е по линия на сключеното партньорство между Агенция „Митници“ и СУ „Св. Климент Охридски“ в съответствие с изразената институционална подкрепа за развитието на МП „Митнически и данъчен контрол“ в Стопанския факултет.

Screenshot 2024-05-29 125813