Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Финанси, инвестиции и финтех" / Ас. д-р Деян Радев взе участие във форума Digital Finance Outreach 2020 и представи своя курс „Финтех и е-банкиране” към новата МП Финанси и инвестиции

   

19.06.2020

 

-1

 

Ас. д-р Деян Радев представи Стопанския факултет на организирания от Българската Финтех Асоциация онлайн-форум Digital Finance Outreach 2020 в сътрудничество с Европейската Комисия. Събитието се проведе на 16 юни във всички държави-членки на ЕС с цел осъществяването на обществена дискусия по отношение на новата Стратегия за дигитални финанси на ЕС. Българската Финтех Асоциация ще обобщи изказаните мнения и позиции на форума и ще ги изпрати под формата на изявление към Европейската Комисия. Любопитен факт е, че българският форум заема второто място след този на Литва по онлайн-посещаемост.

Ас. д-р Деян Радев взе участие в панел 5, посветен на темата за финансовата грамотност като основен фактор за развитието на дигиталните финанси. По време на сесията той представи своята позиция по темата, своите научни интереси и анонсира водения от него курс „Финтех и е-банкиране“, който се очаква да стартира през зимния семестър на учебната 2020-2021 г. като част от новата МП на Стопанския факултет „Финанси и инвестиции“. Според д-р Радев изграждането на финансова грамотност трябва да започне още в училищата, а не чак във висшите учебни заведения. Също така той заяви, че курсът „Финтех и е-банкиране“ се предвижда да е организиран по подобие на аналогичните курсове във водещите световни университети като Кеймбридж и Харвард. В тази връзка д-р Радев си сътрудничи и с Българската Финтех Асоциация и нейните членове, които да участват като експерти от екосистемата в рамките на лекциите.

Също така в панел 5 на форума взе участие и доц. д-р Антон Герунов, който представи своето виждане по отношение на финансовата грамотност от гледната точка на експерт и университетски преподавател. Доц. д-р Герунов също е част от новата МП „Финанси и инвестиции“ със своя курс „Дигитални бизнес процеси и модели“, който ще предостави на студентите теоретико-практически поглед върху информационните и комуникационните технологии, върху които се основават съвременните дигитални бизнес модели.

 

Може да проследите дискусията в панел 5 на онлайн-форума Digital Finance Outreach 2020 на следния линк: Panel 5 - Financial literacy - the building blocks to Digital Finance

 

Запис на дискусиите в останалите панели в рамките на форума може да намерите на следните линкове:

1. Introductory speeches

2. Panel 1 - The role of Fintech companies in the banking sector

3. Panel 2 - COVID-19 and Digital Finance

4. Panel 3 - Cybersecurity for the Digital Finance world

5. Panel 4 - The importance of an adequate regulatory framework

 

Повече информация за МП „Финанси и инвестиции“ може да намерите на следния адрес.