Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Стопански факултет / Стопанско управление

   

 

Специалност Стопанско управление подготвя кадри със солидна подготовка за нуждите на стопанската практика.

Завършилите квалификация бакалавър по стопанско управление могат успешно да работят в бизнес-организации, държавни институции на местно равнище, в държавната администрация, в организации с нестопанска цел, да преподават в средните училища и др. Те могат да продължат образованието си в магистърски програми.

 

Учебен план на специалност Стопанско управление (с английски език) за студентите, започнали обучението си през уч. 2019/2020 г.

Учебен план на специалност Стопанско управление (немска програма) за студентите, започнали обучението си през уч. 2019/2020 г.

Учебен план на специалност Стопанско управление (френска програма) за студентите, започнали обучението си през уч. 2019/2020 г.

 

Учебен план на специалност Стопанско управление (с английски език) за студентите, започнали обучението си през уч. 2012/2013 г. и следващите учебни години (pdf)

 

Френска програма

 

Немска програма

 

 

АРХИВ

 

Специалност Стопанско управление

Учебен план за студентите, започнали обучението си през 2012 г. (pdf)

Учебен план за студентите, започнали обучението си през 2011 г. (pdf)

Учебен план за студентите, започнали обучението си през 2009 и 2010 г. (pdf)