Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Проект SCHOLARNET / Новини от SCHOLARNET / Стопанският факултет на СУ отчита успешно изпълнение на проекта SCHOLARNET

   

01.02.2023

 

В края на януари 2023 г. доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, представи пред академичната общност резултатите от изпълнението на проекта за изграждане на изследователски капацитет SCHOLARNET (www.scholarnet.eu), част от националната програма „Европейски научни мрежи“.

„Отчитаме повече публикации в индексирани научни списания, разширени партньорски мрежи с водещи международни изследователски институти, изградени устойчиви връзки с бизнеса и публичния сектор. Нашите най-млади изследователи – докторанти и постдокторанти – имаха възможност да участват в програми за обмен, да получат консултации от ментори, да се включат в различни научни формати – уъркшопи, конференции и семинари, което е от съществено значение за тяхното успешно кариерно развитие“, сподели доц. Георгиев, който е и ръководител на проекта SCHOLARNET.

SCHOLARNET

Проектът е спомогнал за реализирането на над 30 научни публикации в областта на икономиката и управлението в индексирани списания. Ежемесечни комбинирани дискусии с чуждестранни партньори, тридесет краткосрочни научни визити, шест работни научни семинара, три летни докторантски школи, седем участия в партньорски мрежи, ново научно списание “Journal of Economic Boundaries and Transformation” и три целеви секции в рамките на международните годишни конференции на Стопанския факултет са част от отчетените резултати по проекта.

В резултат на изпълнението на проекта SCHOLARNET беше подготвена Стратегия за развитие на научния потенциал и научните изследвания в Стопански факултет. Стратегическият документ обхваща интегрирането на научните изследвания и практиката в учебния процес, надграждане на научния капацитет, специализацията в обучението и научно-изследователската дейност (НИД), експертната и проектната дейности, устойчивото разширяване на мрежи на заинтересованите страни, развитието на академичния състав и др.

Стопанският факултет развива и прилага експертиза за идентифициране и решаване на актуални обществени проблеми. Усилията допринасят Факултетът да бъде предпочитан стратегически партньор при формирането на дневния ред на бизнеса, публичните институции, местното самоуправление. Екипът на Стопанския факултет се стреми към утвърждаването му като авторитетен, международно признат научен и образователен център. Сред партньорите са водещи национални и мултинационални компании; средни, малки и стартиращи компании; неправителствени организации, научно-изследователски центрове.

Една от водещите цели на проекта SCHOLARNET е Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ да се превърне в национален референтен изследователски център в областта на икономическите и управленски изследвания. Партньори в проекта са СУ „Свети Климент Охридски“, Университетът „Фридрих Александър“ в Ерланген и Нюрнберг и Университетът Париж-Сакле.

За повече информация: www.scholarnet.eu