Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Проект SCHOLARNET / Новини от SCHOLARNET / Обобщение на академичните дебати във втория ден на юбилейната конференция на Стопанския факултет – „Just and Smart Transitions”

   

01.12.2020

 

Силен академичен дебат, дискусии за най-новите тенденции в областта на икономиката и управлението, обмяна на опит и поставяне началото на обещаващи партньорства в изследователски план са резултат от провелата се на 23 и 24 ноември международна научна конференция Just and SMART Transitions: New Deals, Markets and Governance.

Вижте повече за откриването на конференцията и дискусиите от първия ден тук.

business-FEBA

Вторият ден от високия научен форум беше посветен на темите за конкурентоспособността, прехода и неформалната икономика, както и изследването на културите в полза на бизнеса. В програмата имаше и специален панел за докторанти, финансиран от проекта SCHOLARNET, в които младите учени имаха възможност да се срещнат с представители на водещи научни списания, които дадоха насоки как да се подготви стойностна научна разработка и какви са възможностите за публикации в престижни научни издания.

В научния панел, посветен на конкурентоспособността, модериран от доц. Георги Ганев, взеха участие проф. Желю Владимиров, проф. Hyuksoo Cho и проф. Heecheol Moon, проф. Марина Лапина, доц. Савина Михайлова-Големинова, Алексей Иванов, проф. Lykourgos Magafas и доц. Мариела Ненова. Обсъжданите теми включваха иновациите като фактор за подобряване на конкурентоспособността на фирмено ниво, влизането на България в чакалнята за еврозоната ERMII, прилагането на правата на данъкоплатците в контекста на избягването на двойно данъчно облагане за компании от ИТ сектора. Обсъди се конкретен пример за разширяване на конкурентните позиции в сектора на логистиката и се разви анализът за ефекта от кризата, свързана с разпространението на вируса КОВИД 19 в Гърция.

Скритата икономика в Западните Балкани, сивата икономика в южна Европа, преходът и политикономията бяха част от темите, включени в панела „Преход и неформална икономика“, модериран от проф. Андреас Бюн. В оживената дискусия взеха участие проф. Стефан Петранов, проф. Колин Уилямс от Университета Шефилд, доц. Тодор Ялъмов, Даниела Минева и Руслан Стефанов. Силен интерес предизвика и презентацията на проф. Кристоф Малага, доц. Юлиана Хаджичонева и д-р Бартоломей Лах, които представиха сравнителен анализ на икономическите промени по отношение на трансформационните процеси, растежа, развитието и икономическата свобода в България и Полша в периода 1990 – 2019 г.

Банково дело и финтех бяха във фокуса на панела, модериран от проф. Андреас Барт от Университета Гьоте във Франкфурт. Ас. д-р Деян Радев разгърна идеята за глобалните банки и представи част от предизвикателствата на банковото регулиране. В академичния дебат взеха участие и доц. Боряна Богданова и Вилислав Бочакчиев, които обсъдиха възможността за извличане на данни от финансови отчети в подкрепа на вземането на инвестиционни решения и прогнозиране на индекса на цените на недвижими имоти в България.

Обширен разговор, посветен на изследвания върху културите, започна с богатата презентация на проф. Даниела Сотирова, посветена на кроскултурната бизнес етика. В научният панел, модериран от проф. Цветан Давидков, се включиха д-р Рая Каназирева, д-р Миглена Пенчева, д-р Диана Бебенова, д-р Христина Соколова, докторант Ивона Христова. Обсъдените теми включваха предизвикателства при обучението в междукултурна чувствителност, обучението като средство за мотивация на служителите, автономността на работата като необходима парадигма в прехода към устойчиви иновации. Беше представен модел за изследване на интеркултурната компетентност и приложението му в трансгранични българо-румънски екипи. Адв. Албена Комитова обърна внимание на важността от прилагането на иновативни форми за решаване на фирмени спорове, като средство за повишаване на организационната ефективност и изрази удовлетворението си от работата с д-р Иванка Михайлова при организирането на академията за медиация за студенти. С анализ на тенденциите в развитието на теориите, които изучават лидерството като социален конструкт, се включиха д-р Александър Димитров и доц. Ия Петкова. Интерес предизвика презентацията на д-р Илия Гърков, Вицепрезидент и генерален мениджър на Дънди Прешъс Металс, който представи своя международен опит и дълбочинен анализ върху измеренията на организационната култура.

Заявена амбиция за развитие на младите учени съпътства двата докторантски панела, част от международния проект SCHOLARNET. Лектори бяха проф. Албена Вуцова и ас. д-р Деян Радев, които развиха идеите за EarlyBird в полза на докторантите и представиха съвременните тенденции и методологии за изследвания в областта на финансите. Безценни съвети за подготвяне и реализиране на изследователски проект оставиха проф. Станислав Иванов, отговорен редактор на European Journal of Tourism Research, проф. Митко Димитров от Института за икономически изследвания към БАН, както и проф. Лаура Ронди, отговорен редактор на Journal of Industrial and Business Economics. Активно участие в дискусията взеха докторантите Жасмина Мишева, Златина Михайлова, Лилия Пантелеева, Михаил Янчев, Лиляна Георгиева, а техни ментори бяха проф. Желю Владимиров, доц. Тодор Ялъмов, доц. Трупти С Алмула, проф. Уве Староске, проф. Георги Чобанов. Във втората част на панела бяха представени научните разработки на докторантите Михаил Раев, Стела Вълева, Иван Митков, Любомира Ганчева и Нели Овчарова, а техни модератори бяха доц. Боряна Богданова, доц. Стела Райчева, доц. Трупти С Алмула и доц. Деян Радев.

В годините Стопанският факултет е развивал и надграждал устойчиви партньорства с бизнес асоциациите и компаниите от реалния сектор. Кариерният форум, който традиционно се организира под ръководството на доц. Боряна Богданова, се превърна в очаквано събитие, което дава възможност едни от водещите компании, които оперират на българския пазар, да се запознаят със студентите на Стопанския факултет и да подберат най-добрите сътрудници за своите екипи. Ето защо за подходящ завършек на международния научен форум, беше проведена пленарна сесия, посветена на партньорството с бизнеса.

В ползотворната дискусия между Стопанския факултет и бизнеса се включиха Мартин Георгиев от Асоциацията на търговците на електроенергия в България, Николай Бакалов от Българска е-комерс асоциация, Илия Кръстев от АИБЕСТ, Георги Пенев от Българска финтех асоциация, Кармен Вранчев от Германо-Българската индустриално-търговска камара.

С покана за продължаване на сътрудничеството и стремеж към постигане на върхови постижения, деканът на Стопанския факултет доц. Атанас Георгиев закри международния научен форум Just and SMART Transitions: New Deals, Markets and Governance.

Международната научна конференция е част от събитията, с които Стопанският факултет чества 30 години от своето възстановяване. В научния форум се включиха над 100 участника от 13 държави с часова разлика от 14 часа. Програмата включваше научни панели на български, английски и френски език. Проф. Анастасия Бънкова и проф. Георги Чобанов, които имат огромната заслуга за изграждането и отстояването на Стопанския факултет като лидер в обучението по икономика и управление в България в последните 30 години, дадоха най-висока оценка за организацията и провеждането на международната конференция.

Запис от всички научни панели ще бъде достъпен скоро на страницата на Стопанския факултет.