Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Проект SCHOLARNET / Новини от SCHOLARNET / Деканът на Стопанския факултет представи проекта SCHOLARNET в предаването "100% будни" на БНТ1

   

27.11.2020

 

На 27 ноември деканът на Стопанския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Атанас Георгиев участва в предаването „100% будни“ на БНТ1, където представи проекта SCHOLARNET. Проектът се ръководи от доц. Георгиев и е финансиран от Национална научна програма „Европейски научни мрежи“ на Министерството на образованието и науката.

В интервюто за БНТ1 доц. Георгиев отбеляза и успеха, свързан с провеждането на юбилейната конференция по повод 30-годишнината от възстановяването на Стопанския факултет в рамките на университета – Just and Smart Transitions: New Deals, Markets and Governance”. Събитието се проведе на 23-24 ноември и включваше над 100 изследователи и докторанти от целия свят, като в няколко от панелите докторанти от Стопанския факултет бяха консултирани от партньорите в проекта SCHOLARNET.

Вижте повече във видеото тук:

Проектът „Изграждане на изследователски капацитет чрез трансфер на знания и опит, свързани научни изследвания и работа в мрежа“ (SCHOLARNET) има за цел да подпомогне Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ да постигане върхови постижения в областта на икономическите и управленски изследвания, които включват устойчиви иновационни модели в публичния сектор, анализ на разходите, управление на риска на целевите пазари, кризи и устойчивост (институционална устойчивост), изграждане на изследователски капацитет и възпроизводимост на иновативни инструменти чрез изграждане на изследователски мрежи с водещи научни институти в Европа.

Стопанският факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ е координатор и има водеща роля в изпълнението на проекта.

Партньори в проекта са:

  • Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Франция) и
  • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Германия).