Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Проект SCHOLARNET / Новини от SCHOLARNET / Академичното spin-off предприемачество – предизвикателства и перспективи: Международен форум в рамките на проекта SCHOLARNET

   

18.04.2022

 

На 7 април 2022 г. в обновените зали 400 и 401 Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организира международен семинар, посветен на академичното предприемачество. Събитието е част от проекта за изграждане на изследователски капацитет SCHOLARNET, финансиран от Национална научна програма „Европейски научни мрежи“.

IMG-e6c6ac14e7c2c45be3c0836f9828729f-V

В семинара участваха представители на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Университета по хранителни технологии, Университета за национално и световно стопанство, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и др.

Водещите панелите проф. Албена Вуцова и доц. Тодор Ялъмов коментираха същността, предизвикателствата, средата, проблемите и перспективите за развитие, както и социално-икономическите последици, свързани с академичното предприемачество в България. Научният дебат беше съпроводен с представянето на добри практики от висшите учебни заведения в страната, а Еразъм студенти от Грузия, Молдова и Румъния представиха свои разработки и концептуални модели в контекста на академичното предприемачество.

IMG-d7d2e6363d5d733b9a9edbaa39c407ff-V

Научният семинар постави акцент върху т. нар. „трета мисия” на висшето образование и по-активното участие на научноизследователските институции в икономическата дейност на страната. Необходимостта от развиване на предприемачество в университетите е приоритет, залегнал и в Иновационната стратегия за интелигентна специализация за периода 2021-2027 г.

За повече информация относно проекта SCHOLARNET, моля посетете www.scholarnet.eu и уеб-сайта на Стопанския факултет: www.uni-sofia.bg/feba