Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Новини от научната дейност на Стопанския факултет / В рамките на проекта INNOAIR бе осъществен правен и етичен анализ на „Зелен обществен транспорт при поискване“

   

12.05.2022

 

В рамките на проекта INNOAIR – „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“, по който Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ е партньор – и в изпълнение на Специфична цел 1 „Въвеждане на иновативни решения за мобилност за намаляване на влиянието върху качеството на въздуха на трафика от приходящи от периферните квартали с цел работа към централните градски части“, бе изготвена Рамка на правните и етични аспекти на „Зелен обществен транспорт при поискване“ .

snimka-innoair

Изготвената рамка включва:

Правен анализ, състоящ се от:

  • Действащата нормативна уредба – директиви и регламенти на Европейския съюз;
  • Наредби и др. актове на Столичен общински съвет и нормативни актове на други общински съвети от страната или от други страни, свързани с предоставянето на услуги по обществен транспорт;
  • Опита на европейски градове при въвеждането на „Oбществен транспорт при поискване“ и „Зелен обществен транспорт при поискване“;
  • Различни модели, съдържащи предложения за изменение в нормативната уредба с цел създаване на условия за въвеждане на зелен обществен транспорт при поискване.

 

Етичен анализ, който се състои от:

  • Анализ на етичните аспекти при реализация на инициативата „Зелен обществен транспорт при поискване“;
  • Идентифициране на етични проблеми, които създадат рискове и етични конфликти;
  • Идентифициране на заинтересованите групи и определяне на техните интереси;
  • Очакванията на широката публика, отчитане на възможните целеви групи и заинтересованите страни при реализирането на инициативата.

Анализът на етичните аспекти на инициативата „Зелен обществен транспорт при поискване“ и отчетените в него възможни етични проблеми и рискове ще допринесе за ефективното ангажиране на заинтересованите страни и ще създаде атмосфера на подкрепа и социално одобрение за изпълнението на „Зелен обществен транспорт при поискване“.

Проектът INNOAIR е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.