Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Международни конференции / Международна годишна конференция

   
Международна годишна конференция

В продължение на двадесет години Стопанският факултет е домакин на международни конференции по актуални иконономически и управленски проблеми, организирани съвместно с нашите университети-партньори от Германия – Хумболт (Берлин), Кьолн, Лайпциг, Саарбрюкен, Ерланген-Нюрнберг, SRH-Берлин, EBC-Хамбург; от Франция – Бордо и Лил, от Швейцария – Нюшател, САЩ – Сейнт Анджело (Тексас), Държавния университет на щата Айова, както и със съдействието на бившата Агенция за икономически анализи и прогнози и участието на колеги от целия свят. Всяка от конференциите отразява значим етап от развитието на българското общество и икономика от началото на прехода.

Изданията от 10 до 19 са организирани съвместно с Кьолнския университет. Дългогодишните връзки между двата университета водят началото си от 1985 г., когато проф. д-р Гернот Гутман, доктор хонорис кауза на СУ „Св. Климент Охридски”, в качеството си на ректор на Кьолнския университет, подписва първия договор за сътрудничество. Надяваме се, че предстоящата двадесета конференция ще допринесе значително за разширяването на контактите между изследователите в обединена Европа в усилията им за намаляване на негативните икономически ефекти от различията в социалното и стопанско развитие на обществата. Участието на млади учени и докторанти е специално насърчено като е предвидена парична награда за най-добър доклад на конференцията.

 

Работни езици и на предстоящото издание на научния форум са българският и английският.

 

Докладите на конференцията се публикуват в специален сборник, а при одобрение и в Годишника на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” или в специалната поредица на немското издателство Peter Lang със заглавие „Софийски конференции за социално и икономическо развитие в Европа” (ISSN: 1867-562X).

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩО ИЗДАНИЕ:

 

10-12 ОКТОМВРИ 2019

ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОЛИТИКИ: ПАЗАРЪТ И ДЪРЖАВАТА

БАЗА НА УНСС - РАВДА

 

Софийският университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет

и

Университетът за национално и световно стопанство - София

организират

 

Съвместна международна конференция на тема

ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОЛИТИКИ: ПАЗАРЪТ И ДЪРЖАВАТА

на 10 - 12 октомври 2019 г.

 

За да заявите участие, моля изпратете резюме на доклада си на български и английски език на имейл адрес: conference@feb.uni-sofia.bg с посочена информация за своята институция, научни степени и академична длъжност.

 

Повече информация за конференцията на английски език

 

с партьорството на:

hu-logo

Хумболтовия университет - Берлин

 

Cologne-Logo

Кьолнския университет

 

FAU_Logo

Университета на Ерланген-Нюрнберг

 

Logo_SRH_Hochschule_Berlin

Висшето училище SRH - Берлин

 

logo-lille

Университета Лил 1

 

EBC

Висшето училище EBC - Хамбург

 

и

 

CLUB OF SOPHIA

Център за икономически теории и Стопански политики

Френско-германски център за икономика и управление

 

 

АРХИВ 2018

15-17 НОЕМВРИ 2018

ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОЛИТИКИ: РАЗВИТИЕ, БЛАГОСЪСТОЯНИЕ, ИНТЕГРАЦИЯ

АУЛА НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, СОФИЯ

 

 

ПРОГРАМА (pdf)

 

Софийският университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет

и

Университетът за национално и световно стопанство - София

организират

 

Съвместна международна конференция на тема

ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОЛИТИКИ: РАЗВИТИЕ, БЛАГОСЪСТОЯНИЕ, ИНТЕГРАЦИЯ

на 15 - 17 ноември 2018 г.

 

StudentsSession2018

 

А Р Х И В 2 0 1 7

 

СБОРНИК С ДОКЛАДИТЕ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА "ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ ПОЛИТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ ИНДУСТРИЯ 4.0: ТЕХНОЛОГИЯ ИЛИ ИДЕОЛОГИЯ"

В кн. 2/2018 на сп. Икономическа мисъл беше публикувана подробна статия за последното издание на годишната международна научна конференция на тема „Икономически и управленски политики и предизвикателства: Към индустрия 4.0 - технология или идеология“

 

 

На 29 и 30 септември 2017 г.

Софийският университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет

Университетът за национално и световно стопанство - София

Институтът за икономически изследвания при Българската академия на науките

 

организират

 

Съвместна международна конференция

ГОДИШЕН ФОРУМ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА МИСЪЛ

 

ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ ПОЛИТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

КЪМ ИНДУСТРИЯ 4.0: ТЕХНОЛОГИЯ ИЛИ ИДЕОЛОГИЯ

 

в Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

 

ПРОГРАМА И КНИЖКА С РЕЗЮМЕТА (pdf)

 

СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ:

Scientific panel "Solidarity Economy in the 4.0. Industry"

 

Младежка предприемаческа борса

 

Дискусионна среща "Отговорно образование по управление"

 

 

С партьорството на:

hu-logo

Хумболтовия университет - Берлин

 

Cologne-Logo

Кьолнския университет

 

FAU_Logo

Университета на Ерланген-Нюрнберг

 

Logo_SRH_Hochschule_Berlin

Висшето училище SRH - Берлин

 

logo-lille

Университета Лил 1

 

EBC

Висшето училище EBC - Хамбург

 

AHK-Bulgarien-BW

Германо-Българската индустриално-търговска камара

 

Logo-GlobalCompact

Българската мрежа на The Global Compact

Kauzi_logo

Фондация Каузи

Балкански институт по труда и социалната политика

 

и

CLUB OF SOPHIA

Център за икономически теории и Стопански политики

Френско-германски център за икономика и управление

 

 

Световен форум за устойчиво общество, организиран от Клуб „София”

www.clubofsophia.org

на 29 – 30 септември 2017 г.

в Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - София, България

 

Устойчиво общество

Устойчивото развитие инициирано Римският клуб още в началото на 70-те години, стана световно движение с фокус върху устойчивото използване на ресурсите. Много скоро стана ясно, че проблемите на устойчивото развитие на човешкото общество се простират далеч извън опазване на околната среда и равновесното използване на ресурсите, като включват икономическата и социална устойчивост на човешкото общество. Екологичната устойчивост прерасна в икономическа и социална, за да формира идеята за изграждане на устойчиво обществото.

 

Устойчивото общество е неотделима сплав от екологична, икономическа и социална уравновесеност

Устойчиво общество може да бъде изградено само чрез едно широко мащабно международно движение, основано на науката, което да доведе до промяна в поведението на хората, до ново светоусещане, необходимостта от създаване на устойчиво в екологичен, икономически и социален смисъл общество, за нов обществен договор.

Два университета: Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Хумболтовия университет в Берлин, Германия решиха да инициират движение на всички хора, които приемат идеята за устойчивото общество и проявяват желание да допринесат за изграждането му. За координиране на това движение на 12.10.2012 година в Аулата на Софийския университет бе основан Клуб „София”.

 

Клуб „София”

Клуб „София” е форум на тези, които споделят ценностна система, основана на хармонията между природата и обществото, хармонията между ценностите на личност и общество, балансирайки обществени и частни интереси, ефективност и необходимост.

Възприемането на светоусещането за хармония между природа и общество е израз на мъдростта на обществото и е заложена във възприятието за света в който живеем още в великите древни цивилизации.

Символ на Клуб „София” е богинята на мъдростта София.

Клуб „София” е за всички хора по света, които искат да живеят в мъдро общество. Мъдрото общество обединява в устойчиво цяло екология, икономика и социалност.

Ние се стремим не само да разпознаем проблема, но да предложим и решение.

Ние се стремим към обединение на различните науки в една наука за глобално устойчиво развитие – със силна и ефективна връзка с реалните потребности на хората.

 

Световен форум за устойчиво общество

Всяка година Клуб „София” организира в Аулата на Софийския университет в България, Световен форум за устойчиво общество, канейки водещи учени, изследователи, преподаватели и предприемачи за обсъждане на проблеми на устойчиво общество.

Финансовата и икономическа криза от миналите години показа, че устойчиво развитие на обществото и икономиката изисква основни промени в икономическата теория, нормите на човешко поведение и ценностната система на обществото.

Съществуващата икономическа теория е построена основно върху доминиращата роля на принципа на собствената полза. Това е необходимо, но не е достатъчно условие за устойчивост на обществото. За да е устойчиво, обществото се нуждае от дългосрочно равновесие, което изисква да се добави принципа за всеобщата полза и като се отчита потребностите на днешния и утрешен ден. Балансирането на обществената и лична полза водят до хармония в обществото в дългосрочен план. Този баланс не е новост в икономическата теория. Двете противоположности на този баланс са заложени в класическите трудове на Адам Смит „Богатството на нациите” и „Теорията на моралните чувства”. Класическата икономическата теория е изградена почти изцяло на първия труд и пренебрегва втория. Това доведе до съществени диспропорции в ценностната система на човешкото общество, свеждащи поведението на стопанските субекти само до максимизиране на печалбата, грубо пренебрегвайки социалната компонента.

Социалните аспекти присъстват във всяка сериозна икономическа теория. Простата истина, че човекът е социално същество е прозряна още в древни времена от големи мислители като Аристотел, например и постоянно пренебрегвана или забравяна. Пренебрегването на социалната същност на човека е основната причина за равновесната неустойчивост на стопанската система, за перманентните кризисни явления с катастрофални последици за цялото човечество. Крайно време е да осъзнаем, че сме хора, че имаме един и същ код, едно общо духовно пространство, да почувстваме че сме част от цялото и че цялото може без всеки от нас, но никой от нас не може без цялото.

Понастоящем има немалко теоретичните разработки, които изследват икономическите проблеми в рамките на социалния им контекст, като например институционалната икономика, занимаваща се с правилата и нормите на поведение на хората в обществото.

В практиката се открояват редица положителни тенденции в поведението на стопанските субекти като доброто корпоративно управление, социална отговорност на фирмите, социалното предприемачество.

Целта на Световния форум за устойчиво общество е да предостави възможност на изследователи и предприемачи да представят свои идеи и разработки за развитието на теорията и на добрите практики на едно общество на устойчивото равновесие.

 

Съорганизатори на Международната годишна конференция са Центърът за икономически теории и стопански политики (www.economy.uni-sofia.bg) и Френско-германският център за приложни изследвания по икономика и управление към СУ "Св. Климент Охридски".

 

Официални страници:

www.clubofsophia.org

conference.feb.uni-sofia.bg

 

 

АРХИВ ОКТОМВРИ 2016 Г.

 

РЕПОРТАЖ ОТ ОТКРИВАНЕТО (21 ОКТОМВРИ 2016)

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА (pdf)

 

Софийският университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет

Университетът за национално и световно стопанство - София

Институтът за икономически изследвания при Българската академия на науките

 

 

Съвместна международна конференция на тема

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: МИГРАЦИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, УСТОЙЧИВОСТ, ПОЛИТИКИ

на 21 и 22 октомври 2016 г.

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

 

с партьорството на:

hu-logo

Хумболтовия университет - Берлин

 

Cologne-Logo

Кьолнския университет

 

FAU_Logo

Университета на Ерланген-Нюрнберг

 

Logo_SRH_Hochschule_Berlin

Висшето училище SRH - Берлин

 

logo-lille

Университета Лил 1

 

EBC

Висшето училище EBC - Хамбург

 

и

 

CLUB OF SOPHIA

Център за икономически теории и Стопански политики

Френско-германски център за икономика и управление

 

СТУДЕНТСКИ ПАНЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

StudentskiPanel-FEBAConferenceOctober2016