Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Международна дейност / Новини от международната дейност / Студентска мобилност с цел обучение - ЕРАЗЪМ / Впечатления на студенти от програмата Еразъм / Впечатления на студенти от академичната 2011/2012 г.

   

Приемащ университет, държава: Universiteit van Amsterdam, Холандия

 

1. Период на престой и приемаща институция

Дати на престой: От 29-08-2011 до: 23-06-2012

Фактори, които Ви мотивираха да изберете програма Еразъм:

Академични; културни; нова среда.

2. Академични аспекти

Как бихте оценили образованието в при

емащата институция в сравнение с образованието, получено в СУ „Св. Климент Охридски”? Бихте ли казали, че получената в СУ база съвпада в достатъчна степен с обучението в приемащия университет?

Да, базата, която имам от СУ, ми осигури от

личен среден успех в Амстердам. Бих казала, че там обучението е по-интензивно, тъй като семестърът е разделен на 2 блока и всяка дисциплина се изучава в продължение на 6 седмици.

3. Дейности, осигурени от студентски организации

Университетът или друга студентска организация (напр. ESN, Buddy Network) организираха ли за Вас Introduction Weekend? Ако да, Вие участвахте ли?

Да, ESN организираха Introduction Weekend, но аз не взех участие, тъ

й като ми се наложи да пътувам по-късно.

4. Настаняване

По време на престоя си в какъв тип общежитие/квартира живяхте (напр. студентска сграда, частна квартира, друго)? Как бихте оценили Вашия престой в сравнение с познати/приятели, коит

о са живели в друг тип сграда/общежитие/квартира?

Студентска сграда. Бих казала, че този вариант за мен бе най-

удачен. В сравнение с частна квартира например, животът в студентска сграда е по-социален и тъй като аз съм от София, досега не бях имала тази възможност.

5. Социален живот

Как се запознахте с Вашите Еразъм приятели?

В сградата, в която живеех.

Ще посетите ли Вашите Еразъм приятели в техните държави? А т

е Вас?

Да. През август месец ще бъдем заедно на българското Черноморие. Аз също планирам пътувания до Полша и Испания, като вече посетих някои свои приятели в Словакия през вт

ория семестър от своята мобилност, тъй като те се обучаваха по Еразъм за 1 семестър.

Лична оценка

Кои аспекти на Вашата мобилност цените най-много?

Международната среда и приятелствата бяха един от най-ценните аспекти на моята мобилност. Убедена съм, че Еразъм ще ми помогне да взема решение за бъдещото си развитие и избор на сфера за магистратура.

Какви препоръки бихте дали към организирането на програм

а Еразъм?

Бих препоръчала по-обширно популяризиране, тъй като програма Еразъм е една чудесна възможност.

 

 

Приемащ университет, държава: Humboldt Universität zu Berlin, Берлин, Германия

1. Период на престой и приемаща институция

Дати на престой: от 07-09-2012 до 28-03-2012

Фактори, които Ви мотивираха да изберете програма Еразъм:

Академични; културни; кариерни планове; нова среда

2. Академични аспекти

Как бихте оценили образованието в приемащата институция в сравнение с образованието, получено в СУ „Св. Климент Охридски”? Бихте ли казали, че получената в СУ база съвпада в достатъчна степен с обучението в приемащия университет?

Базата, която получих в СУ съвпада в достатъчна степен с обучението в приемащия университет. Обучението в Хумболт е интерактивно, преподавателите наблягат на европейски и световни научни изследвания и разработки, в които често самите те участват. Студентите често присъстват на лекции, водени от гост-лектори, които са водещи фигури в международни фирми. Повечето от предметите в магистърската програма на Стопанския факултет изискват много добри познания по висша математика и статистика

3. Дейности, осигурени от студентски организации

Университетът или друга студентска организация (напр. ESN, Buddy Network) организираха ли за Вас Introduction Weekend? Ако да, Вие участвахте ли?

Да, такива събития бяха организирани и аз участвах в тях. Стопанският Факултет в Хумболт е един от факултетите в унивeрситета, които имат специален международен екип, който се грижи за Еразмус студентите, които са повече от 100 за един семестър (само за този факултет). Беше организиран въвеждащ семинар за системата в университета, лекционните курсове, администравните срокове и академичните изисквания.

Международният отдел на Хумболт също организира подобни срещи за международните студенти от целия университет. Организацията включваше и разходка до най-ключовите места в града, свързани с университетския живот: библиотеки, мензи и т.н. Хумболт, и в частност Стопанския факултет на университета предоставят достатъчно възможности на международните студенти да се запознаят със средата. Последните включват и много развлекателни събития. Факултетът има и “ментор програма“, чрез която всички желаещи международни студенти биват представяни на свой личен ментор, който да им помогне с адаптацията в новата среда, както и с административните изисквания на държавата, града и университета.

4. Настаняване

По време на престоя си в какъв тип общежитие/квартира живяхте (напр. студентска сграда, частна квартира, друго)? Как бихте оценили Вашия престой в сравнение с познати/приятели, които са живели в друг тип сграда/общежитие/квартира?

По време на престоя си живях в студентско общежитие, предоставено от Studentenwerk Berlin. Общежитията се намират в различни квартали на Берлин и не са в близост едно до друго. Всички Еразъм студенти имат право да кандидатстват за общежитие и да се възползват от такова, ако подадат документите си достатъчно рано. Студентите са настанявани в едно–, дву– или тристайни апартаменти като всеки разполага със собствена стая (споделят се само сервизните помещения). Апартаментите са реновирани и приятни. Моето общежитие разполагаше с фитнес, помещение за велосипеди, клуб и други. Престоят в общежитие ми спести много разходи за частна квартира и ми донесе много нови запознанства както с чуждестранни, така и с местни студенти. Колегите бяха приветливи и услужливи. В управата на Studentenwerk Berlin има и студентски съвет, който често организира развлекателни събития за студентите.

5. Социален живот

Как се запознахте с Вашите Еразъм приятели?

В университета, в общежитието, на езиковия курс, който посетих преди началото на семестъра, на специални Еразъм събития и други.

Ще посетите ли Вашите Еразъм приятели в техните държави? А те Вас?

Да, планирам да посетя мои колеги от Европа. В България на гости вече бяха мои колеги от Германия и Турция, а след няколко месеца ще посрещна няколко Еразъм приятели от Австрия. Международните запознанства и приятелства са нещо много ценно, което остава за цял живот.

6. Лична оценка

Кои аспекти на Вашата мобилност цените най-много?

Качеството на образованието и разнообразната социална среда, в която попаднах. Не на последно място мобилността ми помогна да усъвършенствам познанията си по немски език.

 

 

Приемащ университет, държава: Хумболт университет, Берлин, Германия

 

 

1. Период на престой и приемаща институция

Дати на престой: 23.03.2012 - 30. 08.2012

Фактори, които Ви мотивираха да изберете програма Еразъм:

Академични - кариерни планове

2. Академични аспекти

Как бихте оценили образованието в приемащата институция в сравнение с образованието, получено в СУ „Св. Климент Охридски”? Бихте ли казали, че получената в СУ база съвпада в достатъчна степен с обучението в приемащия университет?

Базата, която получих в Стопански факултет, СУ съвпада в достатъчна степен с обучението в приемащия университет. Фактът, че голяма част от задължителните и изборни дисциплини в бакалавърската програма на немските групи в Стопански факултет се водят от немски преподаватели, направи плавен прехода от обучението в България към това в Германия. Изключително съм доволна от нивото на преподаване и подготовка на лекциите и семинарите в Хумболт университет. Единствената разлика за мен беше необходимостта студентите сами да си структурират програма, сами да избират предметите за семестъра, което дава много свобода, но и може да е объркващо. Затова пък винаги може да получиш съвет и помощ – само трябва да имаш желание и да си находчив.

3. Дейности, осигурени от студентски организации

Университетът или друга студентска организация (напр. ESN, Buddy Network) организираха ли за Вас Introduction Weekend? Ако да, Вие участвахте ли?

Международният отдел към икономическия факултет на Хумболт университет беше активно ангажиран с организацията на Еразъм–студентите. Седмица преди старта на семестъра бяха насрочени срещи и мероприятия за опознаване на университета, града и новите колеги. По време на престоя ни там се случваха и регулярни срещи (Stammtisch), групови културни посещения ( театри, музеи) както и екскурзии до близки градове, организирани от студентски международен клуб 'Орбис' към университета.

4. Настаняване

По време на престоя си в какъв тип общежитие/квартира живяхте (напр. студентска сграда, частна квартира, друго)? Как бихте оценили Вашия престой в сравнение с познати/приятели, които са живели в друг тип сграда/общежитие/квартира?

По време на престоя ми живях на общежитие, предоставено ми от Studentenwerk Berlin. Онлайн платформата за кандидатстване в университета предлага възможността за директно намиране на свободно място в общежитие. Радвам се, че се възползвах от тази улесняваща услуга, която ми спести усилия и пари, а и предостави сигурно място за живеене при пристигането ми в столицата. Бях настанена в тристаен апартамент, с обща баня и кухня, който делях с две германки, което ми даде възможността за непосредствен контакт с немския бит и култура. Общежитието разполагаше с фитнес, пералня, администрация и клуб, организиращ периодично тематични събирания за всички студенти.

5. Социален живот

Как се запознахте с Вашите Еразъм приятели?

Въвеждащата седмица за международните студенти беше първият контакт с новите приятели. Международният офис се беше погрижил да организира събития всеки ден, което допринесе за опознаването, сприятеляването и сплотяването на групата. Основен фактор за активния социален живот е и градът Берлин – неговите паркове, музеи, събития и невероятната клубна култура.

Ще посетите ли Вашите Еразъм приятели в техните държави? А те Вас?

Да, съвсем скоро, през месец май 2013г. по време на ежегодния Карнавал на културите в Берлин, е насрочена среща на всички миналогодишни международни студенти. Аз също ще присъствам, за да се видя и преживея Карнавала отново с моето международно „семейство”.

6. Лична оценка

Кои аспекти на Вашата мобилност цените най-много?

Студентската мобилност дава уникалната възможност да се потопиш в една нова култура за семестър или година. След преживяното в Берлин се чувствам много по-добре подготвена да продължа обучението ми в чужбина - да надграждам езиковите си компетенции и да придобивам нови знания.

Но най-важното за мен е възможността да свикнеш да комуникираш с различни култури, да ги опознаеш и разкажеш за своята.

 

 

 

 

 

Приемащ университет, държава: FH Worms, Германия

 

1. Период на престой и приемаща институция

Дати на престой: от 6-9-2011 до 10-7-2012

Фактори, които Ви мотивираха да изберете програма Еразъм:

културни; нова среда

2. Академични аспекти

Как бихте оценили образованието в приемащата институция в сравнение с образованието, получено в СУ „Св. Климент Охридски”? Бихте ли казали, че получената в СУ база съвпада в достатъчна степен с обучението в приемащия университет?

Базата, която имам от бакалавърската си степен в СУ ми беше полезна при надграждането на знания в приемащия университет, като изучавах предимно предмети от магистърската им програма за Международна Бизнес Администрация. Качеството на образование е доста добро и се радвам , че успях да попълня празноти и в крайна сметка ще мога да демонстрирам освен диплома на хартия, реални знания в бъдеще.

3. Дейности, осигурени от студентски организации

Университетът или друга студентска организация (напр. ESN, Buddy Network) организираха ли за Вас Introduction Weekend? Ако да, Вие участвахте ли?

Да. Освен в началото, събития бяха организирани от студентската организация по време на целия ни престой.

4. Настаняване

По време на престоя си в какъв тип общежитие/квартира живяхте (напр. студентска сграда, частна квартира, друго)? Как бихте оценили Вашия престой в сравнение с познати/приятели, които са живели в друг тип сграда/общежитие/квартира?

Живях в частна квартира, от която останах изключително доволна – както от предоставените условия, така и от отношението на наемодателя. Бих казала, че имахме късмет в сравнение с други студенти.

5. Социален живот

Как се запознахте с Вашите Еразъм приятели?

На организираните екскурзии и събития, по време на лекции.

Ще посетите ли Вашите Еразъм приятели в техните държави? А те Вас?

Някои от тях вече ме посетиха в България, очаквам скоро и още. Засега не планирам конкретни посещения в други страни.

6. Лична оценка

Кои аспекти на Вашата мобилност цените най-много?

Възможността да оценя разликите в образованието в България и чужбина и възможностите за реализация след това. Възможността да опозная различни култури и да пътувам.

Какви препоръки бихте дали към организирането на програма Еразъм?

Много от студентите от други университети взимат двойна диплома след престоя си в приемащия университет. Българските университети нямат такива спогодби засега. Би могло да се поработи в тази насока, за да има още по-голяма стойност престоя по програма Еразъм.

 

 

Приемащ университет, държава: University of Applied Sciences Worms, Germany

1. Период на престой и приемаща институция

Дати на престой: от 04-09-2011 до 17-07-2012

Фактори, които Ви мотивираха да изберете програма Еразъм:

Академични; културни; кариерни планове; нова среда; пътуване

2. Академични аспекти

Как бихте оценили образованието в приемащата институция в сравнение с образованието, получено в СУ „Св. Климент Охридски”? Бихте ли казали, че получената в СУ база съвпада в достатъчна степен с обучението в приемащия университет?

Аз посещавах предимно курсове от реална магистърска програма. Изучаваните предмети са практически насочени, преподавателите са ерудирани и съчетават теорията с анализ на бизнес казуси.

3. Дейности, осигурени от студентски организации

Университетът или друга студентска организация (напр. ESN, Buddy Network) организираха ли за Вас Introduction Weekend? Ако да, Вие участвахте ли?

Имахме организиран «introduction month” с много информационни срещи за курсовете, които може да посещаваме и за дейности от административен тип, които е нужно да се направят; събития за запознаване на Eразъм студентите; екскурзия до столицата на страната.

4. Настаняване

По време на престоя си в какъв тип общежитие/квартира живяхте (напр. студентска сграда, частна квартира, друго)? Как бихте оценили Вашия престой в сравнение с познати/приятели, които са живели в друг тип сграда/общежитие/квартира?

Квартира с други български и чуждестранни студенти. Моята квартира и хазяин бяха на високо ниво. В общежитията също условията бяха много добри, но има много малко места за Еразъм студенти.

5. Социален живот

Как се запознахте с Вашите Еразъм приятели?

На събитията организирани през „introduction month”.

Ще посетите ли Вашите Еразъм приятели в техните държави? А те Вас?

Да - с тези, с които станахме по-близки. Те също ще ни посетят (някои вече го направиха).

6. Лична оценка

Кои аспекти на Вашата мобилност цените най-много?

Общуването с хора от 5 различни континента; среща с други култури; възможност за посещаване на курсове на високо академично ниво; подобряване на езиковите умения; пътуване;

Какви препоръки бихте дали към организирането на програма Еразъм?

Намирам за добре да се прави среща между бивши и бъдещи Еразъм студенти, били/ които ще ходят в един и същи университет или страна.

 

 

Приемащ университет, държава: Universidad de Alicante, Испания

 

 

1. Период на престой и приемаща институция

Дати на престой: от 01-02-2012 до 15-07-2012

Фактори, които Ви мотивираха да изберете програма Еразъм:

Академични; културни; приятели, които живеят в чужбина; кариерни планове; нова среда; друго: езикова практика

2. Академични аспекти

Как бихте оценили образованието в приемащата институция в сравнение с образованието, получено в СУ „Св. Климент Охридски”? Бихте ли казали, че получената в СУ база съвпада в достатъчна степен с обучението в приемащия университет?

В общи линии изучаваната материя съвпада или е сходна, получената в СУ база ми беше достатъчна за безпроблемно изучаване на избраните от мен икономически предмети, но като основни разлики между испанското и българското образование отчитам разминаванията в: оценяването, начина на преподаване и отношенията преподавател-студент. Оценяването е обективно - получената оценка е заслужената; преподаването – не толкова теоретично-, колкото практически-ориентирано, основен стремеж на преподавателите е разбирането на материята от студентите чрез примери и практика. Отношенията преподавател студент са значително по-неформални и топли, професорите са по-персонално ангажирани с отделните студенти и на всеки бива отделено внимание при нужда.

3. Дейности, осигурени от студентски организации

Университетът или друга студентска организация (напр. ESN, Buddy Network) организираха ли за Вас Introduction Weekend? Ако да, Вие участвахте ли?

Университетът в Аликанте организира Introduction Week специално за Еразъм студенти в седмицата преди започването на всеки семестър, но поради късната зимна изпитна сесия в СУ, нямах възможност да пристигна достатъчно рано, за да взема участие. Именно това отчитам като един от основните проблеми, свързани със заминаването ми по програма Еразъм – чуждестранните студенти в Университета в Аликанте за летния семестър (февруари-юни) трябва да са пристигнали там и да започнат обучението си най-късно в началото на февруари, т.е. в средата на зимната изпитна сесия в СУ. Следователно при отказ на преподавател/и в СУ студентът да бъде изпитан индивидуално, преди заминаването си (както се случи с мен), той не може да положи всички свои изпити за изминалия семестър.

4. Настаняване

По време на престоя си в какъв тип общежитие/квартира живяхте (напр. студентска сграда, частна квартира, друго)? Как бихте оценили Вашия престой в сравнение с познати/приятели, които са живели в друг тип сграда/общежитие/квартира?

По време на престоя си в Испания живях в частна квартира в центъра на града – къща с няколко стаи, всяка от които обитавана от студенти. Това е най-предпочитаният и изгоден за студентите вариант за настаняване в Аликанте, тъй като стаята под наем е значително по-евтина от студентските общежития, студентът има по-голяма свобода и сам избира жилището и местоположението му. Основният плюс на студентските общежития е, че се намират в близост до университета, но за сметка на това са скъпи и са далеч от центъра на града и морето, т.е. повечето извънакадемични занимания на студентите са затруднени.

5. Социален живот

Как се запознахте с Вашите Еразмус приятели?

Университетът в Аликанте държи много на международните програми и партньорства и приема огромно количество международни студенти от цял свят всяка година. Затова в града постоянно се провеждат множество събития за Еразъм студенти и тъй като те са навсякъде из града, социализирането и запознанствата са повече от лесни – на Еразъм събития, в университета, чрез общи приятели, дори по улиците на града или на плажа.

Ще посетите ли Вашите Еразъм приятели в техните държави? А те Вас?

Вече посетих двама близки приятели от Англия и Финландия, имам покани и планове за посещение и на още няколко места и се надявам скоро някой от приятелите ми да посети и мен в България.

6. Лична оценка

Кои аспекти на Вашата мобилност цените най-много?

Преди всичко личния и социалния аспект – възможността за адаптация и ориентация в чужда и напълно непозната среда; създаване на приятелства; наблюдение, опознаване и общуване с множество различни култури, националности и характери, както и опознаване на самия себе си; достигане на лични равносметки; преосмисляне на целите, приоритетите, бъдещите планове и пр.

Освен това смятам, че програма Еразъм е един от най-ефективните начини езикът на съответната държава или този, на който се извършва обучението, да бъде овладян и практикуван.

Какви препоръки бихте дали към организирането на програма Еразъм?

По-активно популяризиране на програмата и ползите от нея сред студентите; по-голяма яснота по въпросите, свързани с признаването на положените в чуждата държава изпити, както и по-голяма толерантност от страна на българските преподаватели към студентите, заминаващи или завърнали се от Еразъм обмен.

 

Alicante4

Video: Alicante (vimeo)

 

 

 

Приемащ университет, държава: Savonia University of Applied Science, Куопио, Финландия

1. Дати на престой и приемаща институция

Дати на престой: от 01-09-2011 до: 21-12-2011

Фактори, които Ви мотивираха да изберете програма Еразъм:

Академични; културни; приятели, които живеят в чужбина; кариерни планове; нова среда; друго: да натрупам опит в чужбина

2. Академични аспекти

Как бихте оценили образованието в приемащата институция в сравнение с образованието, получено в СУ „Св. Климент Охридски”? Бихте ли казали, че получената в СУ база съвпада в достатъчна степен с обучението в приемащия университет?

В приемащия университет се прилагат много различни методи на обучение, което ми даде възможност да се запозная с по-различен тип преподаване. Там работих изключително много в група и по практически задания, затова съм щастлива, че в СУ получих една отлична теоретична база знания, които много ми помогнаха.

3. Дейности, осигурени от студентски организации

Университетът или друга студентска организация (напр. ESN, Buddy Network) организираха ли за Вас Introduction Weekend? Ако да, Вие участвахте ли?

Да, студенти от университета ни посрещнаха индивидуално и ни помагаха във всичко през първите седмици, също така и по време на целия престой бяха много отзивчиви. Първата седмица беше въвеждаща и получихме всякаква нужна и полезна информация. Също така организираха различни срещи за нас през целия престой

4. Настаняване

По време на престоя си в какъв тип общежитие/квартира живяхте (напр. студентска сграда, частна квартира, друго)? Как бихте оценили Вашия престой в сравнение с познати/приятели, които са живели в друг тип сграда/общежитие/квартира?

Сградата и апартаментът в който живях бяха частни, тъй като университетът няма собствени общежития. Аз бях в самостоятелна стая, ползвайки баня и кухня с още две съквартирантки.

5. Социален живот

Как се запознахте с Вашите Еразъм приятели?

С повечето от тях се запознах през първата въвеждаща седмица, също така и на събитията организирани за нас. С много от тях имахме общи курсове, също така в квартала, в който бях, живееха голяма част от студентите и често се събирахме заедно

Ще посетите ли Вашите Еразъм приятели в техните държави? А те Вас?

Имам такива планове, но за момента нямам възможност да го направя. Имаме голямо желание да се видим пак.

6. Лична оценка

Кои аспекти на Вашата мобилност цените най-много?

Познанствата с толкова много хора от най-различни страни, с най-разнообрзни култури. Приятелствата, които създадох там. Мобилността ми предостави един уникален опит, живях в една мултикултурна, мултинационална среда и това много ми помогна след това в общуването ми в международен екип.

Какви препоръки бихте дали към организирането на програма Еразъм?

Препоръчвам да се уредят повече контакти на СУ с повече университети и също така да се подготвят курсове на други езици, така че повече чуждестранни студенти да ни посещават.

 

 

Приемащ университет, държава: Франция, Университет за науки и технологии Лил1

1. Период на престой и приемаща институция

Дати на престой: oт 09-01-2012 до 19-06-2012

Фактори, които Ви мотивираха да изберете програма Еразъм:

Академични; културни; нова среда

2. Академични аспекти

Как бихте оценили образованието в приемащата институция в сравнение с образованието, получено в СУ „Св. Климент Охридски”? Бихте ли казали, че получената в СУ база съвпада в достатъчна степен с обучението в приемащия университет?

Да, смятам, че наученото в СУ в голяма степен ми беше полезно и съвпадаше до голяма степен с изучаваното в Лил. В общи линии, сравнявайки двата университета, намирам, че няма особени разлики, може би това се дължи на факта, че в Стопанския факултет френската ни програма е съобразена с тази във Франция.

3. Дейности, осигурени от студентски организации

Университетът или друга студентска организация (напр. ESN, Buddy Network) организираха ли за Вас Introduction Weekend? Ако да, Вие участвахте ли?

Да, имаше организации, които се грижеха за посрещането ни, помагаха ни ако имахме въпроси или нужда от помощ, организираха различни меропиятия с цел да се опознаем и да опознаем града, вечери на интернационалната кухня,тематични партита и други.

4. Настаняване

По време на престоя си в какъв тип общежитие/квартира живяхте (напр. студентска сграда, частна квартира, друго)? Как бихте оценили Вашия престой в сравнение с познати/приятели, които са живели в друг тип сграда/общежитие/квартира?

По време на престоя си живеех в кампуса, който беше едно прекрасно зелено място.

Бяхме настанени в студентско общежитие, от което бях много приятно изненадана- чисто, много запазено, малки уютни единични стаи.

5. Социален живот

Как се запознахте с Вашите Еразъм приятели?

С една част от Еразъм приятелите си се запознах на общите лекции,които имахме, с други просто бяхме съседи, а трети срещнах на събирания.

Ще посетите ли Вашите Еразъм приятели в техните държави? А те Вас?

Да, планирам да посетя приятели в Белгия, Италия, Полша.

Дори вече имах гост от Белгия, а аз ще го посетя съвсем скоро.

6. Лична оценка

Кои аспекти на Вашата мобилност цените най-много?

От всичко преживяно по време на своя Еразъм, най-много ценя хората, които срещнах . Хора от различни краища на Европа, дори и света, с които намерихме общ език и станахме приятели. Също така, пътувайки успях да видя много прекрасни места из Европа.

Какви препоръки бихте дали към организирането на програма Еразъм?

Смятам, че студентите трябва да бъдат по-подробно запознати с програма Еразъм и възможностите, които тя предлага.

 

 

 

Приемащ университет, държава: Université des sciences et technologies Lille-1, Лил , Франция

1. Дати на престой и приемаща институция

Дати на престой: от 01/09/2011 до 22/01/2012

Фактори, които Ви мотивираха да изберете програма Еразъм:

Академични; културни; нова среда

2. Академични аспекти

Как бихте оценили образованието в приемащата институция в сравнение с образованието, получено в СУ „Св. Климент Охридски”? Бихте ли казали, че получената в СУ база съвпада в достатъчна степен с обучението в приемащия университет?

Базата, която имам от СУ определено ми помогна при усвояването на новия материал от дисциплините, които бях записала. Впечатлена съм от нивото на обучение и мотивираността и професионализма на преподавателите в Лил-1.

3. Дейности, осигурени от студентски организации

Университетът или друга студентска организация (напр. ESN, Buddy Network) организираха ли за Вас Introduction Weekend? Ако да, Вие участвахте ли?

Освен Introduction Weekend ESN-Lille организираха много други дейности и събития за Еразъм студентите си – почти всяка седмица, в повечето от които участвах и аз.

4. Настаняване

По време на престоя си в какъв тип общежитие/квартира живяхте (напр. студентска сграда, частна квартира, друго)? Как бихте оценили Вашия престой в сравнение с познати/приятели, които са живели в друг тип сграда/общежитие/квартира?

Студентска сграда. От финансова гледна точка това беше най-удачният вариант за мен, тъй като беше най-евтин, а освен това кампусът се намираше в непосредствена близост до университетските сгради, така че ми се спестяваше време и пари за пътуване.

5. Социален живот

Как се запознахте с Вашите Еразъм приятели?

С някои от тях се запознах в сградата, в която живеех. С друга част – по време на лекции, с трета – по време на купони.

Ще посетите ли Вашите Еразъм приятели в техните държави? А те Вас?

По-вероятно е те да посетят мен.

6. Лична оценка

Кои аспекти на Вашата мобилност цените най-много?

Определено това е международната среда, в която попаднах, възможността да сравня различни култури, начин на живот.

 

 

 

Приемащ университет, държава: Université de Lille 1, Франция

1. Период на престой и приемаща институция

Дати на престой: от 09-01-2012 до 19-06-2012

Фактори, които Ви мотивираха да изберете програма Еразъм:

Академични; културни; нова среда

2. Академични аспекти

Как бихте оценили образованието в приемащата институция в сравнение с образованието, получено в СУ „Св. Климент Охридски”? Бихте ли казали, че получената в СУ база съвпада в достатъчна степен с обучението в приемащия университет?

Получената база в СУ съвпада до голяма база с тази в приемащия университет, което според мен се дължи най-вече на двойната програма за обучение на френски, в която влизат студентите със специалности „Стопанско управление с френски” и „Икономика с френски”. Тази програма се извършва в тясно сътрудничество с Университет Лил 1.

3. Дейности, осигурени от студентски организации

Университетът или друга студентска организация (напр. ESN, Buddy Network) организираха ли за Вас Introduction Weekend? Ако да, Вие участвахте ли?

Да, организацията ESN Lille беше много дейна и активна. Беше организарана Introduction Weekend, както и множество други събития – екскурзии из цяла Франция, ежеседмични събирания, тематични партита, караоке, киновечери заедно. Взех участие в повечето от тях.

4. Настаняване

По време на престоя си в какъв тип общежитие/квартира живяхте (напр. студентска сграда, частна квартира, друго)? Как бихте оценили Вашия престой в сравнение с познати/приятели, които са живели в друг тип сграда/общежитие/квартира?

През престоя си живях в студентска сграда, разположена в кампуса на унивеситета, в близост до всички сгради, в които се провеждаха лекциите ми и всички спортни съоръжения. Самият кампус не беше много отдалечен от центъра на града (6-7 спирки с метро). Определено фактът, че живях в студентска сграда е причината да се запозная с повече хора. Имам познати чуждестранни студенти, които бяха избрали частната квартира и не успяваха да присъстват на много от събитията, организирани от ESN и като цяло се добиваше впечатлението, че са по-изолирани. Студентската сграда беше и по-рационалният избор за мен от финансова гледна точка.

5. Социален живот

Как се запознахте с Вашите Еразъм приятели?

С приятелите си там се запознах главно благодарение на организираните събития от ESN, благодарение на студентската сграда (съседите ни), а някои от тях срещнах дори в библиотеката.

Ще посетите ли Вашите Еразъм приятели в техните държави? А те Вас?

Да. Тези дни на гости беше дошъл приятел от Белгия. А през лятото догодина, ще пътувам (надявам се ) до Каляри, Италия, за да се видя с италианските ми приятели. Също така очакваме гости от Полша.

6. Лична оценка

Какви препоръки бихте дали към организирането на програма Еразъм?

Да се популяризира програма Еразъм във факултета ни, както и целия университет. Така ще се увеличи и броят на желаещите, тъй като по програмата има много незаети места, а това е загуба за студентите според мен.