Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Магистри към катедра Стопанско управление / На вниманието на студентите от МП Бизнес администрация – стратегическо управление, Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси, Дигитален маркетинг и Бизнес администрация - за неспециалисти: Указания за разработване на магистърска теза