Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Магистри към катедра Стопанско управление / К О Н С П Е К Т ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ” (неспециалисти) 2018 година

   

04.12.2018

 

news

 

П Р О Г Р А М А / К О Н С П Е К Т

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ” (неспециалисти)

2018 година (doc)

 

Програмата за Държавен изпит е утвърдена от Факултетния съвет на Стопанския факултет на 27.11.2018 (Протокол № 9).

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

  • Сесиите за държавен изпит са две:
  • За студентите, приети от зимен семестър – юлска и септемврийска
  • За студентите, приети от летен семестър – февруарска и септемврийска
  • Студентът, който желае да се яви на съответната сесия, подава писмена молба до Учебния отдел на факултета, като към молбата трябва да бъдат приложени две снимки (паспортен формат), надписани на гърба с трите имена на студента и факултетния му номер.
  • До държавен изпит се допускат студентите, които успешно са положили всички изпити от следването и оценките им са нанесени в Главната книга.
  • На изпита всеки студент трябва задължително да носи студентската си книжка.
  • Забранено е носенето и използването на телефони и други мобилни устройства. По време на изпита те трябва да бъдат изключени и прибрани.
  • Изпитът е писмен и се провежда в две части по 75 минути с 15 мин. почивка между тях. Не се допуска излизането от залата по време на изпита.
  • В първата част на изпита студентите решават тест със затворени въпроси по всички раздели от настоящата Програма/Конспект. Във втората част на изпита студентите отговарят на отворени въпроси по материала от Раздел 1 – Управление.
  • Крайната оценка от изпита е средна аритметична от оценките на двете части, но ако едната от двете оценки е „слаб 2“, крайната оценка също е „слаб 2“.