Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Магистри към катедра Стопанско управление / Държавен изпит и защита на магистърски тези - февруари 2020 г.

   

15.01.2020

 

Получаване на заявление за защита на магистърска теза/държавен изпит и извлечение с оценки и кредити /академична справка/ от СУСИ - кабинет 130:

- 28, 29 и 30.01.2020 г. – 14:00 ч. – 18:00 ч.

За МП "Бизнес администрация" получаване на заявление за държавен изпит и извлечение с оценки и кредити /академична справка/ от СУСИ на 20.02.2020 г. – 14:00 ч. – 18:00 ч. в каб. 130.

За МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) получаване на заявление за държавен изпит и извлечение с оценки и кредити /академична справка/ от СУСИ на 20 и 26.02.2020 г. – 14:00 ч. – 18:00 ч. в каб. 130.

 

КАТЕДРА „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“:

 

1) МП БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ и БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – Защитите на магистърски тези ще се състоят на 27 февруари 2020 г. (четвъртък) от 09.00 ч.

Прием на магистърски тези:

11 февруари (вторник) от 10 до 14 ч., к. 326

 

2) МП БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Защитите на магистърски тези ще се състоят на 27 февруари 2020 г. (четвъртък) от 13.00 ч.

Прием на магистърски тези:

11 февруари (вторник) от 10 до 14 ч., к. 326

 

3) МП БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – Държавният изпит ще се проведе на 27 февруари 2020 г. (четвъртък) от 9.00 ч.

 

КАТЕДРА ИКОНОМИКА:

Защитата на магистърски тези за МП "Икономика и право" и МП "Икономика и финанси" ще се проведе на 25 февруари /вторник/ от 10 часа.

Приемането на магистърски тези: 11.02 /вторник/ от 17.30 до 19 часа в кабинет 509

 

 

КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ: Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги, Икономика и управление на туризма, Икономика и управление на публичния сектор - защитата ще се състои на 25.02.2020 г. (вторник), 09.00ч, зала 200

Прием на магистърски тези:

  • 3 февруари (понеделник), от 15:00 ч. до 17:00 ч. в каб. 111 - аc. Мария Трифонова
  • 4 февруари (вторник), от 17:00 ч. до 19:00 ч. в каб. 111 - ас. Мария Трифонова

 

КАТЕДРА СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ:

МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)

Държавен изпит и защита на магистърски тези в магистърската програма по Моделиране на големи данни ще се проведе

11 март 2020 от 11 часа - най-вероятно в зала 200.

Конспект за изпита може да получите от проф. Иван Иванов

Организацията по провеждане на държавния изпит е следната. В първата част студентите развиват два теоретични въпроса. Време 60 минути. Във втората част студентите решават учебна задача или на Python или R . Време 45 минути.

По време на изпита НЕ СЕ използва интернет. НЕ СЕ използва мобилен телефон.

Може да ползвате личните си лаптопи.

Студентите, които ще защитават магистърска теза трябва да представят тезата си на 17 февруари 2020 на проф. Иван Иванов след уговорка по мейла. Две подвързани копия на тезата, заедно с компютърен диск с тезата и приложения към тезата.

 

МП Дигитална трансформация в застрахователния бизнес

Защита на магистърски тези: 25 февруари, 18:00 зала 315

Прием на магистърски тези: 14.02.2020 от 11:00 до 12:00 ч. в стая 516.

МП Приложна иконометрия и икономическо моделиране на англ. ез.

Защита на магистърски тези: 28 февруари 2020, петък, 10:00 часа, зала 520

МП УИС:

Защита на магистърски тези: 28 февруари, от 12:00 часа, зала 520.

Прием на магистърски тези: 14.02.2020 от 11:00 до 12:00 ч. в стая 516.

МП Статистика, иконометрия, атюерство, финансова иконометрия

Защита на магистърски тези: 28 февруари, от 13:00 часа, зала 520

Прием на магистърски тези: 14.02.2020 от 11:00 до 12:00 ч. в стая 516.

КАТЕДРА СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ:

МП Финанси и банково дело

Прием на магистърски тези:

10 и 11 февруари - съответно понеделник и вторник от 18:30 часа до 19:15 часа в кабинет 503 - ас. Десислава Петкова

 

МП Счетоводство и анализ на големи данни и Корпоративно счетоводство със секторна специализация - 25.02.2020 вторник от 9:30 ч.

Прием на магистърски тези - 17.02.2020 г. от 18 до 19 ч. в кабинет 101

МП Счетоводство и одит - 28. 04. 2020 г. (вторник) от 9:30 ч.

Прием на магистърски тези - 15.04.2020 г. от 18 до 19 ч. в кабинет 101