Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Гл. ас. д-р Марина Стефанова

   

 

MStefanova

 

Гл.ас. д-р Марина Стефанова е преподавател в Катедра "Икономика и управление по отрасли" от есента на 2020 г.

 

Води лекции за бакалаври и магистри по:

  • Корпоративна устойчивост и отговорност
  • Корпоративно развитие, сливания и придобивания
  • Добро корпоративно управление

 

Основни области на интерес: корпоративна устойчивост и отговорност, устойчиво лидерство, устойчиво управление на веригата за доставки, икономика на споделените стойности

 

Членство в организации:

  • 2018-2020 Председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите
  • 2019 – 2020 Член на УС на Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България
  • 2017- 2020 Член на Настоятелството на Българска хранителна банка
  • 2016 – 2020 Член на Консултативния съвет по КСО към Министерство на труда и социалната политика

 

Други проекти и дейности:

  • 2020 - Координатор на Национална академия за бизнеса и правата на детето в партньорство с Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ)
  • 2013-2014 – Участник в симулационен модел на Глобалния договор на ООН, организиран от SOFIMUN
  • 2012-2014 Ръководител на Стажантска програма към Българска мрежа на Глобалния договор на ООН

 

www.marinastefanova.info

Еmail: mstefanova@feb.uni-sofia.bg

ResearchGate: Марина Стефанова

Youtube: Марина Стефанова