Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / В сп. Икономически и социални алтернативи беше публикувана статията на проф. Хенрик Егберт, проф. Теодор Седларски и д-р Александър Тодоров "Основи на съвременната икономика: Харолд Хотелинг и проблемите на местоположението и изчерпаемите ресурси”

   

07.10.2021

 

В кн. 3 / 2021 на сп. Икономически и социални алтернативи беше публикувана статията на проф. Хенрик Егберт, проф. Теодор Седларски и д-р Александър Тодоров:

 

Основи на съвременната икономика: Харолд Хотелинг и проблемите на местоположението и изчерпаемите ресурси ” (pdf)

 

(пълен текст на статията)

 

Егберт, Х., Т. Седларски, А. Тодоров (2021), “Основи на съвременната икономика: Харолд Хотелинг и проблемите на местоположението и изчерпаемите ресурси”, Икономически и социални алтернативи, 3/2021, с. 143-152.

 

Резюме:

Харолд Хотелинг е влиятелен учен-статистик, работил в началото на 20-и век, включително в областта на кономическата теория. Трудовете му имат основополагаща роля за съвременната икономика и отварят пътя за нови изследователски въпроси в стопанската наука. Най-известна е работата му върху решението на проблема с изчерпаемите ресурси. Хотелинг поставя начало на изследванията в областта на пространствената икономика и анализа на продуктовото диференциране чрез решението на позиционния проблем на фирмите в дуопол. По-малкопознати, но съществени, са риносите му за развитието на съвременната неокласическа микроикономическа теория. Хотелинг е един от учените, които през 50-те години на миналия век налагат математическия подход в икономическите изследвания. Настоящата статия предлага въведение в ключовите му приноси.

 

Ключови думи: Харолд Хотелинг, протранствена икономика, изчерпаеми ресурси, дуалност, микроикономическа теория, закон на Хотелинг, правило на Хотелинг, лема на Хотелинг.

 

JEL: B31, D11, D21, H40, L13, Q31.