Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / В сп. Икономически и социални алтернативи беше публикувана статията на проф. Хенрик Егберт и проф. Теодор Седларски "Основи на съвременната икономика: Израел Кирцнер и функцията на предприемача”

   

24.04.2021

 

В кн. 1 / 2021 на сп. Икономически и социални алтернативи беше публикувана статията на проф. Хенрик Егберт и проф. Теодор Седларски:

 

“Основи на съвременната икономика: Израел Кирцнер и функцията на предприемача” (pdf)

 

(пълен текст на статията)

 

Егберт, Х., Т. Седларски, “Основи на съвременната икономика: Израел Кирцнер и функцията на предприемача”, Икономически и социални алтернативи, 1/2021, с. 121-127.

 

Резюме:

Израел Кирцнер е автор на основополагащи приноси в теорията на предприемачеството. Значимите му прозрения се отнасят до предприемаческата функция в пазарния процес. Кирцнер се числи към австрийската школа и изхожда в анализа си от допусканията за субективно вземане на решения, непълно знание у икономическите субекти и наличието на пазарни неравновесия. На предприемачите приписва способността чрез своята повишена бдителност да откриват неравновесия в динамичните конкурентни пазари. Като арбитражисти те приближават пазарите до равновесие, дори при положение, че на всеки динамичен конкурентен пазар равновесието остава само теоретично хипотетично състояние. В рамките на този кратък текст очертаваме най-важните аспекти на предприемаческия подход на Кирцнер и функцията, която предприемачеството изпълнява в пазарно задвижваните процеси.

 

Ключови думи: Израел Кирцнер, Австрийска школа, предприемачество, свободен достъп до пазарите, арбитраж.

 

JEL: В21, B25, D52, O12.