Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / Софийският университет и Бургаският филиал ще си сътрудничат с Университета Uludag в гр. Бурса

   

26.05.2024

 

10

 

Проф. дпн Милен Замфиров, специалисти от Факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ и директорът на филиал Бургас на Софийския университет проф. д-р Теодор Седларски осъществиха работна визита в град Бурса, Турция, по покана на Университета Bursa Uludag - един от водещите 23 изследователски центъра в страната.

 

В рамките на визитата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в сферата на интеркултурното и приобщаващото образование, социалните дейности и други области. Изразен бе интерес към сътрудничество и обмен на студенти и преподаватели, провеждане на съвместни културни и спортни инициативи и осъществяване на публикационна дейност, както и към предлагане на съвместни програми. Делегацията бе посрещната от зам.-ректора, специалист по правни науки.

 

11

 

Бяха проведени поредица от срещи с Декана на Факултета по образование, Декана на Факултета по спортни науки, Декана на Икономическия факултет и Декана на Аграрния факултет, ръководители на катедри и преподаватели, изследователи, представители на международен отдел, докторанти и студенти.

 

12

 

Специалистите от България представиха Софийския Университет, взеха участие в лекции и дискусии със студенти, докторанти, колеги, директори на детски градини и училища, училищни психолози и езикови специалисти. Те посетиха детски градини и училища в гр. Бурса, участваха в проектни и културни инициативи, провеждани там от деца и възрастни. Запознаха се с работата на училищните психолози, езиковото обучение по английски в начален етап и работата с деца и студенти със специални образователни потребности.

 

В резултат на изразения взаимен интерес е подготвен и съгласуван меморандум за сътрудничество между двата университета.