Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / Излезе от печат статията на проф. Седларски "Икономика и социален статус: методи за емпирично установяване на статусните ефекти по отношение на удовлетвореността от дохода" в сп. Научни трудове на УНСС

   

09.03.2020

 

Излезе от печат статията на проф. д-р Теодор Седларски "Икономика и социален статус: методи за емпирично установяване на статусните ефекти по отношение на удовлетвореността от дохода" в кн. 5 / 2019 (с. 143-159) на сп. Научни трудове на УНСС.

 

Резюме

Статията онагледява методите за емпирично установяване на ефектите от социално статусното сравнение върху удовлетвореността от материалния стандарт на живот. Възможността за емпирична проверка на хипотезите относно влиянието на социалния статус върху стопанското поведение проправя пътя за включването на статуса в съвременния конвенционален икономически анализ.

 

Abstract

This articles summarizes the empirical study methods of the social status comparisons effects on subjective material well-being. The possibility to empirically check hypotheses about the impact of social status on economic behavior enables the inclusion of status into modern mainstream economic analysis.

 

Пълен текст на статията