Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Новини - Катедра Икономика / ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ КЪМ КАТЕДРА „ИКОНОМИКА” И КАТЕДРА „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА!

   

04.06.2019

 

Катедра „Икономика” допълнителен прием за следните двусеместриални магистърски програми през учебната 2019/2020 година:

 • МП „Икономика и право” с прием само в редовна форма на обучение за специалисти и неспециалисти
 • МП „Митнически и данъчен контрол” с прием само в задочна форма на обучение за специалисти и неспециалисти
 • МП „Икономика и финанси” с прием в редовна и задочна форма на обучение само за неспециалисти

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/katedri_i_akademichen_s_stav/katedri/ikonomika/magistri_k_m_katedra_ikonomika

Електронно подаване на заявления до 27 септември (петък). Устното събеседване ще се проведе на 30 септември 2019 г. от 18:00 часа в зала 417.

 

Катедра „Стопанско управление” допълнителен прием за следните двусеместриални магистърски програми през учебната 2019/2020 година:

 • МП „Бизнес администрация“ за неспециалисти
 • МП „Бизнес администрация – стратегическо управление“ за специалисти
 • МП „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси“ за специалисти
 • МП „Дигитален маркетинг“ за специалисти
 • МП „Дигитален мениджмънт в туризма“ за специалисти

Електронно подаване на заявления до 27 септември (петък). Устното събеседване ще се проведе на 30 септември 2019 г. от 18:00 часа в зала 300.

Устното събеседване за МП „Бизнес администрация – стратегическо управление“ и „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси“ на английски език ще се проведе на 30 септември 2019 г. от 18:00 часа в зала 304.

 

Обучението във всички МП по „Стопанско управление“ се осъществява само в редовна форма.

 

 • Приемът става САМО въз основа на успех от дипломата и УСТНО СЪБЕСЕДВАНЕ. Студентите специалисти, завършили бакалавърска степен по специалност „Икономика” и „Стопанско управление”, могат да кандидатстват за прием и по държавна поръчка:

- за магистърските програми към катедра „Икономика” при явяване на тест върху материала, включен в следния въпросник .

- за магистърските програми към катедра „Стопанско управление” при явяване на тест върху материала, посочен в Справочника за кандидатстващите в магистърски програми по „Стопанско управление“ за учебната 2019-2020 г.

 • Магистърските програми са с продължителност 2 СЕМЕСТЪРА.
 • Обучението в задочна форма за МП „Митнически и данъчен контрол” и МП „Икономика и финанси” се осъществява в събота и неделя в рамките на зимния семестър.
 • Кандидатите с чуждестранни дипломи е необходимо да стартират процедура по признаване на дипломите, за да могат да кандидатстват: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/uchebni_proceduri_i_srokove/priznavane_na_pridobito_visshe_obrazovanie_v_chuzhdestranni_visshi_uchilischa

 

ВАЖНО! Всички кандидати, желаещи да кандидатстват за предварителния и редовния прием за магистърските програми към двете катедри, трябва да създадат профил в системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

Ако разполагате с необходимите документи за кандидатстване, може да ги донесете на устното събеседване.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1)

- Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование за притежаващи диплома;

ИЛИ

- Оригинал и копие от Академична справка за завършена ОКС „Бакалавър”;

2) Оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование;

3) Лична карта;

4) Оригинал и копие от Документ за платена такса за събеседване – такса 30 лева за всеки изпит/събеседване.

 

ВНИМАНИЕ!

Копията на всички документи остават при изпитната комисия. Оригиналите се представят задължително при записването, след което се връщат.

За допълнителна информация: тел. 02 873 83 10 – Сектор „Учебен” или научните секретари на катедрите:

- доц. д-р Олимпия Ведър – катедра „Стопанско управление” – olympia@feb.uni-sofia.bg

- гл. ас. д-р Димитър Златинов – катедра „Икономика” – dzlatinov@feb.uni-sofia.bg