Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Финанси и счетоводство / Преподаватели - Катедра Финанси и счетоводство / Ас. д-р Стойко Митов

   

 

Ас. д-р Стойко Митов е доктор по икономика в Катедра "Финанси и счетоводство" на Стопанския факултет при СУ "Св. Климент Охридски". Присъединява се към Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2012 г. първоначално като хоноруван, а от м. ноември 2018 г. като редовен асистент.

 

Има опит като счетоводител и старши счетоводител в реалния сектор, където участва активно в разработването и внедряването в дейността на предприятията на процеси, касаещи по-прецизното калкулиране на себестойността, управление на разходите и финансовия анализ.

 

Основните му изследователски интереси са в областта на управлението на разходите в реалния и частния сектор, проблемите на счетоводната отчетност и финансите.