Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / "Овергаз Мрежи" АД обявява външен подбор за позиция: Стажант "Администриране на трудовите правоотношения"

   

01.12.2016

 

index_large

 

ОВЕРГАЗ е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл – проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи; газификация “до ключ”.

 

От създаването си през 1991 г. ОВЕРГАЗ осигурява достъп на всички потребители до природния газ и реализира предимствата му - по-ниска цена, по-добри условия на живот и труд, съвременни технологии, сигурност, ритмичност на доставките, опазване на природната среда.